„V souladu se zákonem o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona z roku 1964 přistoupilo město Nymburk k úpravě nájemného v obecních bytech pro období od 1. ledna příštího roku do 31. prosince 2012,“ uvedla mluvčí úřadu Markéta Tomčíková.

Podle místostarosty Zdeňka Vocáska bude nájemné upraveno u bytů, u nichž je stávající nájemné nižší než nově stanovaná sazba.
„U bytů, které jsou standardně vybaveny, jsme odsouhlasili úpravu nájemného ze stávajících 58,45 korun na metr čtvereční na 68,41 korun.
U bytů se sníženou kvalitou bude nájemné v roce 2012 61,57 korun na metr čtvrereční podlahové plochy bytu. Nájemné u těchto jednotek bylo letos 50,73 korun na metr čtvereční,“ zrekapituloval Vocásek.

Toto zvýšení nájmu je již poslední. Nájmy v obecních bytech v Nymburce tímto dosáhly cílové hodnoty měsíčního nájemného stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Jednostranné zvýšení nájemného se nebude týkat 71 bytů domu čp. 391 v Kolonii, kde jsou byty určeny k převodu do vlastnictví nájemcům po dvaceti letech od kolaudace.