Dobrovolný svazek obcí Region Taxis Bohemia (RTB) pracuje deset let ve prospěch malých obcí. Jeho pravá ruka, nezisková organizace Místní akční skupina (MAS) Svatojiřský les, poskytuje obcím profesionální zázemí při zajišťování konkrétních forem podpory. Během deseti let se jí podařilo přinést obcím v daném regionu kolem 40 milionů korun. Nyní jí docházejí prostředky na udržení nepochybně smysluplné činnosti a sama hledá zdroje byť minimálního financování k zajištění své existence. Co se stalo? Jisté je, že na vině není instituce sama.

„Financování MASek je součástí systému, který je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Končí již třetí rok nového programového období, tento systém dosud nefunguje, jak by bylo třeba, a řada místních akčních skupin, včetně té naší, stojí na hraně bytí a nebytí. Pokud se financování záhy nerozhýbe, je existence a další činnost MASek zcela ohrožená," uvádí Milan Moc, předseda Dobrovolného svazku obcí Region Taxis Bohemia.

Není to tak, že by dobrovolný svazek obcí nečinně seděl a čekal, až se situace změní k lepšímu. Spolu s MAS Svatojiřský les přichází na valnou hromadu s návrhem řešit situaci prozatímním financováním činnosti MASky s pomocí členských obcí, kterých je v současné době 24 a dalších 8 nečlenských mimo RTB. Nastává poněkud paradoxní situace: ten, kdo potřebuje finanční podporu, v tomto případě obce, má nyní finančně podržet instituci, která jim pomáhá finance získávat. Pomoc očekává i řada neziskových organizací v regionu.

„Pokud by se místní akční skupina neudržela, výrazně se zmenší v budoucnu šance obcí na zisk dotací," je přesvědčený Luděk Beneš, manažer MAS Svatojiřský les. Administrativní zatížení související s poskytováním dotací je totiž enormní a bez servisu MAS je pro řadu obcí kruciální překážkou.

Uvidí se, jak zástupci obcí na valné hromadě rozhodnou.