První mládě se narodilo stádu zubrů, kteří obývají rezervaci v bývalém vojenském prostoru Milovice. Na pastvině, která se nachází nedaleko Benátek nad Jizerou, se tak podařilo tento ohrožený druh rozmnožit jen několik měsíců po založení nového chovu.

„Na přírůstek nás upozornilo nezvyklé chování stáda divokých koní. Ti zpozorněli a upřeně se dívali na jedno místo. Právě tam jsme pak zpozorovali zubří samici s mládětem," popisuje objev nového přírůstku Karel Bendl, ředitel Správy městských lesů Benátky nad Jizerou, která v lokalitě provádí chovatelský dohled. „Mládě je v pořádku, pozorovali jsme i kojení," doplnil Karel Bendl s tím, že stádo se začalo úplně jinak chovat. „Zubří samec začal stádo více chránit a je nervóznější. Jakmile se zubři pohnou, koně se rozutečou, ale pak jim zvědavost opět nedá 
a znovu po zubřím mláděti pokukují," dodává Karel Bendl. Matkou mláděte je nejstarší, vůdčí samice stáda jménem Podstolina II, která se v roce 2007 narodila 
v polské rezervaci Pszczyna.

Narození mláděte je dalším světovým unikátem. Rezervace se stala úplně první rezervací na světě, kde se rozmnožily všechny tři klíčové druhy původních velkých kopytníků Evropy, tedy zubři, divocí koně 
a pratuři. „To, že se nám jako prvním podařilo v jedné rezervaci rozmnožit všechny tři klíčové druhy velkých kopytníků Evropy, potvrzuje, že se zvířatům v bývalém vojenském prostoru výborně daří," uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která na projektech spojených s návratem a ochranou velkých kopytníků spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, České zemědělské univerzity 
v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.

Do rezervace přijelo osm zubrů z polských chovů loni v prosinci. Šlo o vůbec největší transport těchto zvířat v historii České republiky. Pratuři přijeli loni v říjnu do rezervace z Holandska a koně ve dvou skupinách 
z Velké Británie loni v lednu 
a v prosinci.

Na dvou pastvinách 
o celkové rozloze 160 hektarů nyní žije 30 dospělých divokých koní, 6 dospělých praturů a 8 dospělých zubrů. Počet mláďat všech tří druhů se zatím zastavil na čísle 19. S rostoucím počtem mláďat bude třeba co nejdříve realizovat plánované rozšíření rezervace tak, aby všechna zvířata měla dostatek pastvy.

| Video: Youtube