Na obrazovkách se objeví dnes odpoledne na ČT2 v prvním dílu dokumentárního cyklu s názvem Češi zachraňují. Na vzniku seriálu České televize téměř čtyři roky spolupracovaly také Zoo Liberec, coby koproducent, spolu s nadačním fondem CCBC. V šestidílném cyklu se diváci vydají společně s průvodcem, známým zpěvákem a entomologem Danem Bártou, po stopách ohrožených druhů zvířat žijících na různých místech naší planety. Každý díl je věnován jiné zemi a jinému českému terénnímu přírodovědci, který svůj život zasvětil ochraně tamní přírody a usiluje o záchranu posledních populací ohrožených druhů žijících v dané oblasti.

„Řada českých přírodovědců se významně podílí na zásadních ochranářských projektech v zahraničí, některé, často ve spolupráci s tuzemskými zoologickými zahradami, dokonce vedou a dosahují ve své práci mezinárodně oceňovaných výsledků. Naše dokumenty ukazují, co tam dělají, jak tam žijí, jaké jsou radosti, úskalí, metody, výsledky a vyhlídky jejich práce,“ vysvětluje Dan Bárta.

Dokumentární cyklus diváky seznámí s životem konkrétních zvířecích druhů, vysvětlí, čím jsou ohroženy a jak jim lze pomoci. Přinese svědectví o životě Čechů žijících tisíce kilometrů od svých domovů, kde založili fungující projekty na ochranu přírodního bohatství. Spolupracují s místními komunitami, bojují s úředníky a politiky, shánějí finance a často žijí v pro nás nepředstavitelných podmínkách. Většina projektů je vedena českými neziskovými organizacemi, se kterými liberecká zoo na záchraně světové přírody aktivně spolupracuje a dlouhodobě je finančně, materiálně i morálně podporuje.

„Posláním moderních zoologických zahrad už není jen ukazovat a vystavovat exotická zvířata, jako tomu bývalo kdysi, ale zoo mají funkci především ochranářskou. Kromě záchrany ohrožených druhů v lidské péči se stále více věnujeme i ochraně živočichů ve volné přírodě a snažíme se zabránit jejich vyhubení v jejich přirozeném prostředí. Veřejnost zatím bohužel o těchto našich významných ochranářských aktivitách moc neví. Jsem velmi rád, že je nyní můžeme veřejnosti představit i díky České televizi a tvůrcům tohoto nového cyklu,“ říká David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec a odborný poradce seriálu.

Jednotlivé díly jsou natočeny formou zábavného cestopisu a diváci se v nich dozvědí, jak Češi zachraňují mořské želvy v Indonésii, opice kahau na Borneu, zoborožce na Filipínách, antilopy Derbyho v Senegalu, orlosupy v Evropě, nebo zubry u nás v České republice. „Sleduji ochránce přírody už dlouho. Obdivuji zarputilost, s jakou se vrhají do zdánlivě ztracených zápasů. Je to těžká a nekončící práce, které tito lidé obětují téměř vše. Možná je to pošetilé, ale má to smysl," dodává režisér Zdeněk Suchý.

Rezervace se zubry, divokými koňmi a zpětně šlechtěnými pratury mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou je jediným projektem realizovaným v České republice, který byl do seriálu zařazen. „Chtěl bych tvůrcům velmi poděkovat, že z mnoha ochranářských projektů, které se v České republice realizují, vybrali právě ten náš. Je nám nesmírnou ctí, že jsme se ocitli v tak vybrané společnosti,“ poděkoval Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina.