Informace o nečekaném počtu přírůstků potvrdil Dalibor Dostál, ředitel organizace Česká krajina provozující rezervaci. „I přes velmi obtížné podmínky se nám daří pro zvířata vytvářet optimální prostředí. Svědčí o tom i to, že se nám daří tyto vzácné kopytníky pravidelně rozmnožovat. V letošním roce se narodilo osm zubřích mláďat, nejvíce za dobu existence rezervace. Dvě mláďata přišla na svět v průběhu srpna,“ uvedl Dostál. Před sto lety přitom byli zubři na pokraji vyhubení. Díky mezinárodnímu úsilí se podařilo druh zachránit chovem v zajetí.

„I když se počty zubrů daří zvyšovat, každý přírůstek je i nadále velmi cenný. Milovická rezervace je navíc zapojená do mezinárodní výměny zvířat, proto geny mláďat narozených v rezervaci pomáhají se záchranou druhu nejen v dalších lokalitách v České republice, ale i v Nizozemí nebo ve Francii,“ doplnil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. V Milovické rezervaci nyní žije 43 zubrů. V příštích týdnech odjede několik odrostlých mláďat z předchozích let do nově vzniklé rezervace na Lipně, kde je již od jara stádo divokých koní.

close Přírodní rezervace u Milovic s několika druhy kopytníků. info Zdroj: Michal Köpping zoom_in Zubr evropský je největším suchozemským savcem Evropy. Po první světové válce byl zcela vyhuben v přírodě a přežil jen díky chovu v lidské péči, především v zoologických zahradách, ale i oborách. Po druhé světové válce se zubři začali vracet zpět do volné přírody východní Evropy. V současnosti se daří zubry vracet do přírody i v hustě osídlené střední a západní Evropě díky zřizování pastevních rezervací. V Česku se zatím nejvýznamnější pastevní rezervace nachází v bývalém vojenském prostoru Milovice. Velcí kopytníci tam pomáhají pastvou obnovovat vzácný ekosystém tvořící mozaiku lučních ploch a porostů dřevin. Díky zubrům, ale také divokým koním a praturům, se do místní krajiny vrací biologická rozmanitost i ohrožené druhy rostlin a živočichů.