Více než rok. Tak dlouho trvala modernizace čistírny odpadních vod v Poděbradech. Kromě toho, že výrazně zvýšila svoji kapacitu, má také nové modernější vybavení, které odpovídá stávajícím náročným předpisům.

V čističce přibyla druhá biologická linka a ta původní byla rozšířena o další technologie, například 
o technologii na odstraňování dusičnanů. Čistička tak splňuje nejnovější normy 
a vypouští lépe vyčištěnou vodu. Zvětšená kapacita čistírny počítá i s případným rozvojem města. „Ve čtvrtek 30. června byla čistírna uvedena do zkušebního provozu," řekl starosta Poděbrad Ladislav Langr.

Modernizace čistírny odpadních vod stála zhruba 110 milionů korun. Její kapacita vzrostla z 25 tisíc ekvivalentních obyvatel na 38 200. Je však samozřejmě nutné brát v potaz, že čistírna slouží i několika obcím kolem Poděbrad.

Čistírna nyní slouží městu včetně jeho místních částí Kluk, Polabec, Přední Lhota a Velké Zboží, a také obcím Pátek, Křečkov a Choťánky.

Investorem projektu byla společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, část nákladů zaplatila z dotace ministerstva životního prostředí.

Rekonstrukce čistíren odpadních vod je tématem nejen v Poděbradech a na Nymbursku, ale v celé republice. Přísnější evropské normy vyžadují patřičnou rekonstrukci. Tak, aby jejich provoz odpovídal ostřejším hygienickým i technologickým požadavkům. Modernizaci a zvýšení kapacity čistírny odpadních vod chystají i další středočeská města, například Slaný na Kladensku nebo Roztoky u Prahy. Nedávno také skončila oprava kladenské čističky v části Vrapice za 150 milionů korun.

(s využitím ČTK)