Okolnosti příjezdu očekávaného zvířecího přírůstku popsal lektor ZOO Chleby Jaroslav Dufek. „Jelikož nebylo možné dovézt dvě zebry naráz, protože další přicestuje později z jiné zahrady, nejprve jsme do pavilonu nastěhovali dvě oslice. Ty mají za úkol nově příchozí uklidňovat svojí přítomností a zajistit jí společnost,“ řekl Dufek. Zebry jsou stádová zvířata a z neznámého prostředí mohou být značně nervózní. „Komplikací jsme se chtěli za každou cenu vyvarovat a stěhování Dory tak co nejvíce usnadnit. Proto věříme, že si u nás brzy zvykne,“ doplnil lektor zoo.

Transport a první dny v novém domově proběhly bez potíží a v současné době se Dory seznamuje s vnitřkem pavilonu, kde má potřebný klid. Pokud to počasí umožní a aklimatizace bude probíhat dobře, měla by brzy využívat venkovní krytý prostor i prostranný výběh, kde ji spatří i návštěvníci. Pavilon je zamýšlen pro menší stádečko a Dory je tak zakladatelkou chovu zeber v ZOO Chleby. Zebřinec se začal stavět před rokem a půl. Exteriér je v podobném designu jako sousední lvinec dokončený v roce 2020, a taktéž odkazuje na tradiční hliněné stavby v Timbuktu. Budova je součástí společné expozice Savana, kterou by brzy měli doplnit další afričtí kopytníci, například prasata savanová.