Podle aktuální zprávy z radnice už ani nikdy fungovat nezačne. Radnice chce vypovědět smlouvu TJ Lokomotiva Nymburk, která prostory pro účely tržnice pronajímala. Vyklizenou plochu pak má podle dostupných informací využít sousední nemocnice, zřejmě ke zvýšení počtu parkovacích míst.

Faktický konec tržnice na svém posledním jednání posvětili radní. „Rada města schválila výpověď nájmu pozemků včetně stánků za městským bazénem, pronajatých za účelem provozování tržnice. Zároveň souhlasila s ukončením nájmu dohodou před uplynutím pětiměsíční výpovědní doby. Pro pozemek vedený jako „ostatní plocha“ plánuje město vhodnější využití. Nájemce TJ Lokomotiva Nymburk obdrží od města výpověď po více než dvaceti letech užívání pozemku,“ uvedl mluvčí radnice Petr Černohous.

Podle našich informací město využije volné a vyklizené prostory pro účely nemocnice. Údajně by tato plocha mohla pomoci vyřešit problémy s parkováním v rámci tohoto zdravotnického zařízení. Záměr města okomentoval místostarosta Bořek Černý. Konkrétní účel využití prostor do budoucna ale neuvedl. „Naším cílem je zlikvidovat nevzhledné pozůstatky 80. a 90. let a využít tento prostor pro smysluplný záměr, odpovídající potřebám současné doby,” vysvětlil místostarosta.

Smlouvou ze dne 20. prosince 1996 má TJ Lokomotiva Nymburk pronajaté pozemky včetně 12 kusů plechových přenosných stánků. Ty byly TJ pronajaty za účelem provozování tržnice za městským bazénem na Boleslavské třídě čp. 319 za nájemné 85 450 korun ročně. Smlouva je v této době již zastaralá a pozemky mohou být navíc využity pro potřebnější záměr. O výpovědi nájmu bude město s nájemcem jednat. „Výpovědní lhůta činí pět měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. Jednání se týká i možnosti ukončit nájem dohodou ke dni 31. srpna 2020,“ doplnil mluvčí radnice.