Současný stav příprav popsal mluvčí radnice Petr Černohous. „Vzniklá studie celkového řešení počítá s přeložením nevyhovujícího vedení cyklostezky mezi vodou a plotem, vybudováním nového skateparku a vytvořením nového multifunkčního hřiště. S tím souvisí i vybudování nového hřiště na zahradě Základní školy Tyršova k výuce a volnému času,“ konstatoval Černohous.

Prvním krokem je právě vybudování zcela nových hřišť pro základní školu, jelikož by žáci přišli o jakékoliv hřiště pro hodiny tělocviku a škola v tuto chvíli nedisponuje jiným vhodnějším prostorem. V současnosti má město studii a projektant pracuje na projektové dokumentaci, která bude hotová do 30. listopadu.

Dalším krokem je přeložení nevyhovující části úzké cyklostezky lemující Labe a Velké Valy. Úpravou dojde ke zlepšení průjezdnosti a snazšímu napojení na mostek. Změnou trasy cyklostezky vznikne tzv. klidový kout, kde je navrženo umístění herních prvků pro děti a přístup k vodě. Také zde je v přípravě projektová dokumentace, která bude hotová na podzim letošního roku.

Třetí fází je samotný skatepark a multifunkční hřiště, kde byla samostatně zadána kompletní projektová dokumentace skateparku řešeného jako železobetonový celek. Součástí parku bude veliký bazén a řada překážek. Skatepark bude vhodný jak pro začátečníky, tak pokročilé jezdce. Plánované víceúčelové hřiště o rozměrech 36 × 18 m bude vyhovovat sportům jako je volejbal, basketbal, tenis, nohejbal, malá kopaná, badminton a další. „Tato třetí fáze je již paradoxně připravena k vybudování, a to včetně kompletní projektové dokumentace a stavebního povolení,“ doplnil Černohous.

Do konce letošního roku bude projekčně vše hotovo, a tím budou tyto tři akce připraveny ke zhotovení. První bude vybudováno hřiště pro školáky. „To, že současná podoba lokality u hasičárny je naprosto nevyhovující, si samozřejmě všichni uvědomujeme. Prvním krokem bude zbudování sportoviště u základní školy. Další pak budou navazovat,“ řekla místostarostka Stanislava Tichá.