Mezi stánky s hromadami propagačních materiálů vystavovala na výstavě Regiony v Lysé nad Labem i společnost Zlatý pruh Polabí. Co přináší veřejnosti, jsme se zeptali předsedy správní rady společnosti Pavla Hlaváče:

Společnost byla založena zhruba před pěti lety za účelem poskytování obecně prospěšných služeb v oblastech cestovního ruchu, jejichž cílem je rozvoj regionu Střední Čechy - severovýchod Polabí. Založilo ji osm podnikatelů cestovního ruchu na Nymbursku. Vznikla na popud centrály cestovního ruchu, když se tvořily destinace cestovního ruchu v rámci České republiky a připravoval se materiál rozvoje cestovního ruchu v rámci středočeského kraje.

V té době existovaly dvě destinace, a to Český ráj a Posázaví, což byly naše vodící prvky. Vzešel tak materiál Strategie cestovního ruchu ve Středočeském kraji, který krajský úřad schválil. Tato strategie definitivně rozdělila kraj do oblastí Posázaví, Polabí, Český ráj a Rakovnicko.

Tyto oblasti mají za úkol dávat dohromady lidi, kteří mají něco společného s cestovním ruchem. Tak vznikají materiály, kde se soustřeďují informace o tom, co v určité lokalitě je turisticky zajímavého. Jde o to, že se podnikatelé v cestovním ruchu mezi sebou najdou a mohou komunikovat a nabídnout lidem ucelené služby.