„Jedním z evropských trendů na poli energetiky je decentralizace, daleko větší podpora obnovitelných zdrojů a odklánění od velkých zdrojů“ vysvětluje na úvod ředitelka Středočeského inovačního centra Rut Bízková. Podle ní jsou Kněžice jedinečným příkladem energetické soběstačnosti malé obce a tudíž inspirací pro další.

Obec s necelými pěti sty obyvateli si vyrábí svoji elektřinu a teplo od roku 2006 v bioplynové stanici díky kogenerační jednotce a bioplynu, který získává z odpadů. Teplem zásobuje přes 90 procent napojených domácností, základní i mateřskou školu i dům s pečovatelskou službou.

Do místních částí rozvody nejsou, ale obec vyrábí tolik elektřiny, kterou dodává do sítě vysokého napětí, že by stačila i pro ně. Plány vedení obce jdou stále dál.

„Je jich hodně, například lokální distribuční síť, z níž by se prodávala elektřina přímo obyvatelům, rozšíření možností zpracování biologicky rozložitelných odpadů, nebo využití další škály odpadů,“ vypočítává starosta Kněžic Milan Kazda.

Návštěva týmu Středočeského inovačního centra v čele s ředitelkou Rut Bízkovou byla podle starosty Milana Kazdy oboustranně prospěšná. Zatímco zástupci centra si prohlédli provoz bioplynové stanice a objekty základní a mateřské školy i domov pro seniory, které jsou napojené na centrální systém, a získali přímo na místě s tím spojené praktické zkušenosti, vedení obce se naopak obohatilo o teoretické vize, které chce Středočeský kraj v budoucnu realizovat nejen na poli energetiky.

Energetická situace v regionu by se měla vyvíjet v budoucnu směrem, kterým se úspěšně vydaly Kněžice.

„Připravujeme projekt, do něhož se budou moci zapojit starostové právě malých obcí, kteří se nebojí pustit se do realizace dlouhodobých záměrů,“ říká Rut Bízková. Takovým obcím v inovačním centru „ušijí na míru“ řešení energetické situace, které se pak u nich pilotně odzkouší, aby mohlo být uplatňováno i jinde v podobných podmínkách.

Jedná se tedy o výhledovou záležitost, nicméně obce můžou podnikat jednoduché kroky v oblasti energetických úspor hned. Například instalovat tzv. chytré lavičky, které mají solární článek pro nabíjení mobilů, chytré popelnice, které se vyvážejí, až když jsou plné, nebo veřejné osvětlení, které se rozsvítí, pouze když se pod ním prochází.

„Ve střednědobém výhledu by si ale optimálně měly obce vytvořit ucelenou koncepci svého rozvoje, v níž zkombinují všechny jednotlivosti,“ říká Rut Bízková. Inovační centrum je připraveno poskytnout jim odborné poradenství. Také Kněžice se nebrání předávání svých bohatých zkušeností. 

Spalovací zdroje a solární elektrárny na Nymbursku
Na území okresu Nymburk je celkem 234 obnovitelných zdrojů energie. V naprosté většině se jedná o slunečné (fotovoltaické) panely soukromých osob. Kromě toho je v okrese sedm vodních elektráren, jedna větrná, a pak několik dalších zdrojů, většinou firemních tepláren. Kněžice jsou svým komplexním systémem energetické soběstačnosti naprosto výjimečné.