Všechny chodníky jsou osazeny zámkovou dlažbou, místa pro přecházení jsou upravená pro osoby s omezenou schopností orientace.

Druhá fáze rekonstrukce, po opravě silnice, vyšla na více než 7 milionů korun.

Další zásadní změnou by mohlo být až vybudování podjezdu, který by nahradil železniční přejezd z Jiráskovy ulice. S tím se však počítá až kolem roku 2028.