Na mrtvém bodě se zarazila jednání Českých drah a firmy AŽD (Automatizace železniční dopravy), která má oživit hlavní vlakové nádraží v Nymburce.
Podle tiskové mluvčí AŽD Sandry Chvojkové byl projekt Živá nádraží v Nymburce v posledních měsících zkomplikován oddělením Českých drah a Správy železniční dopravní cesty a vyrovnáváním jejich majetkových vztahů. „Díky tomu byly nakrátko projekty související s budovami pozastaveny do té doby, než se problematika dořeší,“ uvedla Chvojková.

To potvrdila i mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Anna Kodysová. K prvnímu červenci prý došlo k převodu části nemovitosti SŽDC. „Je nutné prověřit, jaký vliv bude mít tento převod na rozsah majetku, zejména nemovitostí, které byly zahrnuty do projektu,“ uvedla Kodysová s tím, že na uzavření transakce se intenzivně pracuje. „Údaje o převodu nemovitostí jsou v současné době na katastru nemovitostí, který má na vyřízení návrhu na vklad 30 pracovních dní a může řízení přerušit z různých důvodů,“ dodala mluvčí.

Možná už během měsíce září by se tak celá záležitost ohledně projektu oživení nymburského nádraží mohla znovu rozpohybovat.

Projekt Živá nádraží vyhlásily České dráhy. Cílem projektu je přetvořit nádraží v respektované součásti života městských center, kam lidé rádi chodí, nejen když cestují, ale například za nákupy a dalšími volnočasovými aktivitami.