Historická dramata zapříčiněná válkami se nevyhnula snad žádné obci v naší zemi, Žitovlice – Pojedy nevyjímaje. V současnosti už naštěstí řešíme jiné věci než třeba likvidační důsledky třicetileté války, ale dnešní doba s sebou nese jiné, nesrovnatelně vyšší nároky na komfort.

Žitovlice – Pojedy, dvě rovnocenné obce na hranici s jičínským okresem, patří k nejlíbeznějším místům na Nymbursku vzhledemk velké koncentraci památek lidové architektury, Pojedy byly dokonce vyhlášeny památkovou zónou. To znamená, že bez souhlasu památkářů nelze podniknout prakticky nic. Když k tomu připočteme, že se jedná o malé obce s nízkým rozpočtem, není vůbec jednoduché v rámci těchto mantinelů budovat moderní infrastrukturu. To dobře ví i starosta Josef Kříž.

„Žitovlice a Pojedy mají vodovod, kanalizace je jen dešťová. Vybudovat splaškovou, včetně čističky pro obě obce, je finančně nad naše možnosti. Nicméně pokud by se rýsovala výstavba se státní dotací, ale s nižší spoluúčastí obce, než je doposud, určitě by se tím zastupitelstvo začalo zabývat," říká starosta.

Žitovličtí zrekonstruovali v nedávné době veřejné osvětlení v Pojedech, vybudovali dětské hřiště, opravili místní komunikace, křížekv Pojedech. Tak, jak si naplánovali ve volebním programu, se jim podařilo dokončit prodloužení vodovodních řadů a prodej stavebních parcel. Do roku 2017 jdou s dotacemi na opravu dalšího krucifixu a také střechy budovy obecního úřadu. V objektu se nyní opravuje celé přízemí, při tom vznikne i potřebný společenský sál, na což se Žitovličtí těší. To vše vzniklo s využitím dotačních titulů Středočeského kraje a Místní akční skupiny Svatojiřský les.