Podle aktuální informace kraj potvrdil boleslavskému úřadu, že může postupovat dál a své rozhodnutí vymáhat. „Mladoboleslavský stavební úřad vznesl na krajský úřad Středočeského kraje metodický dotaz ohledně dalšího postupu v kauze výroby v bývalém Azosu. Ve středu 2. května obdržel odpověď, že zdejší stavební úřad je pověřen i ke kontrole splnění výzvy ke zjednání nápravy, kterou vyzval vlastníka stavby a zároveň provozovatele zařízení k ukončení nepovoleného způsobu užívání stavby,“ uvedla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Podle našich informací se boleslavský stavební úřad chtěl ujistit, že právě on je oprávněn ve věci nadále postupovat a případně nebude nařčen z podjatosti. Právě z těchto důvodů řeší situaci stavební úřad v Mladé Boleslavi. Předtím měly kauzu na stole nymburský a kolínský úřad, ale ty byly prohlášeny za podjaté a k žádnému zásadnímu rozhodnutí proto nedospěly.

Boleslavský úřad dostal od krajského požehnání, že své rozhodnutí je oprávněn i nadále vymáhat. Proto se dá očekávat kontrola splnění jeho nařízení v nejbližších dnech. „Na základě této kontrolní prohlídky, jejíž termín zatím nebyl stanoven, bude zvolen další postup,“ doplnila Charousková bez dalších podrobností.

Dá se předpokládat, že stavební úřad po kontrole zřejmě udělí firmě finanční sankci. Mluvčí společnosti APP Karel Samec po doručení rozhodnutí o zastavení výroby uvedl, že firma se odvolá a výrobu nezastaví. „Zjištění úřadu podle nás neodpovídají skutečnosti a jsou také v rozporu s nedávným rozsudkem Krajského soudu v Praze. Z výše uvedených důvodů proto nedojde ani k zastavení výroby. Prozatím vyčkáme, jak se stavební úřad v Mladé Boleslavi vypořádá s podaným odvoláním,“ uvedl v písemné reakci mluvčí společnosti.

Jak už však bylo řečeno, nařízení nemělo odkladný účinek a proto firma i přes podané odvolání měla výrobu zastavit a počkat na osud odvolání. Podle starosty Nymburka Pavla Fojtíka si tak vedení firmy samo ztěžuje další pozici a zastavení výroby by se stejně vyhnout nemělo. „Nechali jsme si udělat právní rozbor a toto je jedna z variant reakcí, které jsme očekávali. Podle našeho názoru si tak firma velmi ztěžuje vlastní pozici v dalším řízení. Odvolání samozřejmě může podat, ale do doby, než bude vyřešeno, měla výrobu zastavit,“ je přesvědčen starosta.

O osudu odvolání by už mělo být rozhodnuto. Úřad má ze zákona na odpověď 30 dnů. Podle našich informací však situaci na boleslavském stavebním úřadě komplikoval fakt, že jeho vedoucí byl několik dnů hospitalizován v nemocnici. V těchto dnech by však už měl být zpátky v úřadu a dá se tedy v nejbližších dnech očekávat jak zmíněná kontrola ve výrobně na nymburském Zálabí, tak další krok například v podobě finanční sankce.

Další kroky má podle slov starosty připravena i nymburská radnice. Tak však vzhledem k situaci nechce svůj postup dopředu prozrazovat a nyní nechává konat příslušný stavební úřad.

POSLEDNÍ KROKY- stavební úřad v Mladé Boleslavi vydal 19. března Výzvu zjednání nápravy, v níž požaduje ukončení výroby do pěti dnů
- podle stavebního úřadu firma využívá některé výrobní objekty bez řádného povolení a porušuje tak zákon
- firma rozhodnutí neuposlechla a vyrábí dál. Proti výzvě podala odvolání. Výzva však neměla odkladný účinek