Káně se dostala do nesnází součtem vlivu počasí a lidské civilizace. „Byla vysílená a protože se snažila obstarat potravu poblíž silnice, došlo ke srážce s automobilem. Naštěstí vše dobře dopadlo a mohla být vrácena zpět do přírody,“ uvedl vedoucí stanice Luboš Vaněk.

Podobný příběh mají za sebou i obě poštolky. Ty se vlivem zimního období a sněhové pokrývky nemohly dostat k potravě. „Z tohoto důvodu se k nám dostaly velmi vysílené. Naštěstí pomohla intenzivní péče a zpočátku i vydatná tekutá a nitrožilní výživa,“ vysvětlil vedoucí stanice. Také poštolky byly vypuštěny zpět do volné přírody.