Eva Rumlová po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze působila na několika místech, zejména v Mladé Boleslavi a v Praze. „Již v té době měla kontakty s význačnými zahraničními lékaři, což využila po okupaci v roce 1968, kdy emigrovala nejprve do Velké Británie a po několika letech zakotvila ve Švýcarsku, kde až do svého odchodu do důchodu koncem 90. let byla primářkou dětské chirurgie v kantonální nemocnici v Luzernu,“ připomíná Jiří Sobotka. Své profesi obětovala i svůj osobní život – nikdy se nevdala, ani neměla děti. Její bratr Karel Ruml, který žije v USA, je také čestným občanem Nymburka.

Jak široké měla srdce, to dokázala krátce po Sametové revoluci, kdy byl její rodině vrácen majetek ukradený komunisty v 50. letech. Městu Nymburk darovala dům na náměstí, který stojí na rohu s Tyršovou ulicí a má zachované podloubí. „V tomto domě její otec Václav Ruml za první republiky vykonával svou advokátní praxi,“ uvádí Jiří Sobotka.

Výrazně pomohla k oživení činnosti skautů v Nymburce po roce 1989. Věnovala jim vilu Tortuga na Zálabí. Skauti z ní s pomocí radnice a mezinárodních skautských organizací vytvořili středisko Modrá flotila sloužící nejen nymburským skautům a mezinárodnímu skautingu, ale i dalším obecně prospěšným společnostem. „Toto vše v součinnosti se svým bratrem Karlem, který sám byl celoživotním zapáleným skautem. Tuto skutečnost připomíná i pamětní deska na středisku Modrá flotila, jejíhož odhalení se Eva ještě zúčastnila,“ píše Jiří Sobotka.

Eva Rumlová se po roce 1989 do Čech, zejména do Prahy a Nymburka, ráda vracela. Měla zde své dávné kolegyně i kamarádky. Některé z nich i finančně podporovala. „Byla velmi kulturně založená, nesmírně sečtělá, ráda chodila do divadla, na koncerty a výstavy. Zejména o výtvarném umění a architektuře dokázala zasvěceně diskutovat. Ještě ve vysokém věku studovala italštinu a ráda cestovala po Evropě. Šlo vskutku o osobnost s velkým rozhledem,“ popisuje nymburskou rodačku místní zastupitel.

V posledních letech se její zdravotní stav zhoršoval a do Nymburka již nejezdila. V loňském roce sice projevila zájem dožít svůj život v Nymburce, její zdravotní stav však již přesídlení neumožnil.