Na sociální síti na Vladimíra Pokorného vzpomínají jak jeho žáci, tak učitelé. „Upřímnou soustrast. Byl to nejlepší ředitel a můj zaměstnavatel. Děkuji za vše, co pro nás dělal,“ napsala Helena Šáfrová. „Jeho hodiny dějepisu jsem milovala a hrát basket s jeho kluky bylo boží,“ vzpomíná Alena Mikulášková.

Vladimír Pokorný se narodil 16. dubna 1934 v Rakovníku. Po ukončení základního vzdělání absolvoval v roce 1952 reálné gymnázium. Vystudoval Vysokou školu pedagogickou, obor učitelství pro 6. - 9. ročník, a následně dvouleté postgraduální studium pro ředitele škol a inspektory ministerstva školství a tělovýchovy. V letech 1957 až 1964 působil jako učitel na druhém stupni Základní školy v Rožďalovicích. Poté se stal na dva roky zástupcem ředitele školy v Semicích a v roce 1966 jejím ředitelem.

Od roku 1989 až do roku 2008 působil jako ředitel Základní školy Komenského v Nymburce. Byl zakladatelem jazykových, vyrovnávacích a basketbalových tříd ve škole. Významně se zasadil o rekonstrukci části staré školy i o přístavbu tříd se sportovní halou, auditoriem a hvězdárnou dokončenou v roce 1999. Publikoval odborné pedagogické příručky.

Měl rád sport, konkrétně basketbal, který ho provázel i v pozdějším věku. Nevynechal žádná domácí utkání svého týmu Basketballu Nymburk, jehož byl od roku 2019 čestným členem.

I v penzi se aktivně zajímal o školu a vydal almanach, mapující život školy od roku 1897 do roku 2008, na kterém usilovně pracoval tři roky.

Poslední rozloučení s Vladimírem Pokorným se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu od 13 hodin ve smuteční obřadní síni v Lysé nad Labem.

Čest jeho památce.