Nic lepšího si nemohli přát. Řeč je o žácích Střední zemědělské školy a Střední odborné školy v Poděbradech, kteří budou mít nově možnost získávat zkušenosti při výuce přímo v terénu.

Škola totiž získala finanční dotaci na projekt Školní ekologická zahrada – živá laboratoř. Projekt je podpořen více než 19 miliony z Evropského fondu regionálního rozvoje 
a dalšími více než 3,3 milionu ze Středočeského kraje. Cílem projektu je zkvalitnění odborného a přírodovědného vzdělávání žáků školy pomocí moderních technologií. Za získané peníze zrevitalizovala škola zahradu a nechala opravit stávající objekt, který poskytoval zázemí pro školní zahradu. Žáci školy budou mít na zahradě venkovní učebnu přímo „v terénu" a v budoucí mutimediální přírodovědné laboratoři budou moci své vzorky ze zahrady analyzovat.

Výsledkem projektu bude zlepšit, zviditelnit a rozšířit možnosti a kvalitu ekologického a přírodovědného vzdělávání nejen na této škole, ale 
i na ostatních školách v okolí
v rámci projektových dnů.

Velký podíl na tom, že se projekt vydařil, mají manželé Michaela a Pavel Znamínkovi, pedagogové školy, kteří zemědělství a přírodě vůbec věnují maximum svého času. Společně s vedením školy mají velkou radost, že budou moci žákům ukázat to, co je učí, přímo v praxi. Nakonec to už se jim nějaký ten pátek daří ve školní sýrárně, kde se žáci učí vyrábět různé druhy této pochutiny.

„Nyní se osévají travnaté plochy, žáci tu budou pěstovat zeleninu i obilniny, nebude chybět ani květinová a bylinková zahrádka. Areál ale nebude sloužit jen pro potřeby školy, ale vznikne tu naučná ekologická stezka na téma biodiverzita a ekosystémy pro veřejnost. Už máme připravený mobiliář včetně výukových panelů," říká Pavel Znamínko s tím, že v ekologické zahradě se bude využívat i bioodpad formou kompostování v několika druzích kompostérů.

Modernizací a přestavbou zahrady a drobnochovu na školní ekologickou zahradu 
s učebnou v přírodě, s učebnou praktického vyučování a novým hygienickým zařízením a šatnou vzniká celek pro výuku principů ekologického zemědělství v praxi.