Čistě odbornému zemědělství se věnuje už jen zbývající třetina studentů, zato jsou to mladí lidé zapálení pro svůj obor, které neodradí ani složitá situace na českém venkově a v zemědělství zvláště. Střední odborné vzdělání má v Poděbradech dlouhou a hrdou tradici, s počátky někdy kolem roku 1920.Po celou dobu trvání školy patřila a patří stále k nejlepším v ČR. O tom všem jsem si povídal s ředitelkou školy Milenou Kavkovou, jejím zástupcem Karlem Psotou a především s nadšeným zemědělcem, odborným pedagogem a vynikajícím vypravěčem Janem Kocmánkem, který je také vedoucím školního hospodářství.

Vaše škola musela v poslední době prodělat mnoho změn. Jaké k tomu vedly důvody a jak jste to přežili?

Důvodů bylo více. Ten hlavní spočíval ve výrazné transformaci našeho zemědělství a zvýšení produktivity práce. A zemědělství jako obor se dostalo neoprávněně na okraj zájmu společnosti.

Živit se prací v zemědělství je velmi náročné. Je to práce těžká, namáhavá, náročná na čas, a odolnost k rozmarům počasí. K té práci patří stále lopata i vidle, ale nemůže ji dělat kdejaký „negramota“. Pokročilá, moderní mechanizace nabízí stroje v milionových hodnotách a s těmi může pracovat jen technicky vzdělaný odborník.

Proč si myslíte, že se vaší škole tak dobře daří?

Polabí je vysloveně zemědělská oblast a tento druh podnikání zde má dlouholetou tradici. Naše škola měla v zemědělské veřejnosti vždy dobrý zvuk. Bylo tomu tak za první republiky, za německé okupace i za socialismu. Výroba potravin je důležitá v každé době. V Poděbradech máme výhodu, že škola a školní statek jsou velmi blízko sebe a vždy zde bylo dobré zázemí pro pedagogickou práci s budoucími zemědělci. Specifikou studia zemědělství je školní statek, kde studenti získávají pracovní návyky a odborné zkušenosti v oborech chov hospodářských zvířat, pěstování rostlin, mechanizace, stroje a zařízení a další. Máme také štěstí, že ti nejlepší naši absolventi se nám vrací s pocitem opravdové hrdosti na svoji alma mater a udržují úroveň výuky na vysoké úrovni. Máme dobrou pověst a tu se snažíme udržet.

Lze vaše úspěchy nějak konkrétně vyjádřit?

Ing. Kocmánek: „Velmi rád se o to pokusím. Loni jsme získali za přítomnosti ministra zemědělství Gandaloviče prestižní ocenění Zemědělský hospodář Středočeského kraje 2008 za nadprůměrnou úroveň hospodaření poděbradského školního statku. Od roku 1990 jsme podstatně zkvalitnili chov skotu. Zatím co v devadesátých letech jsme měli průměrnou dojivost jedné krávy za normovanou laktaci 2500 litrů, v současnosti, po zkvalitnění chovu, je to 9000 litrů. Ročně dodáme do mlékárny 800 000 litrů mléka. Zaměření na kvalitní genetický materiál a kvalitní výživa umožňují, že naše jalovice dosahují ve věku jednoho roku hmotnost přes 400 kg. Mnoho náročných chovatelů u nás nakupuje vysokobřezí jalovice. Začínáme je prodávat i do zemí EU. Velmi se nám vyplácí dbát na pohodlí, zdraví a celkovou pohodu zvířat, což má za následek vysoké procento březosti a dlouhověkost plemenic. Naše krávy dosahují až desetinásobné laktace a drží krok se svými dcerami, vnučkami i pravnučkami. Náš chov zušlechťujeme americkou, kanadskou, francouzskou, italskou a německou genetikou a to z pozice býků. Největších úspěchů dosahujeme na výstavách. V roce 2000 získal školní statek Poděbrady titul šampiónky na chovatelském dnu v Žehuni, v roce 2005 se náš úspěch opakoval na prestižní přehlídce skotu v Lysé nad Labem a potvrdil v roce 2006, kdy dojnice z poděbradského statku opět pokořila konkurentky vystavované a vybrané ze stovek kusů významných zemědělských společností. O druhých a třetích místech už ani nemluvím. Úspěchy máme i v chovu prasat, které chováme jak „na maso“, tak na plemenitbu – rozmnožování. Podařilo se nám prodloužit produkční věk prasnic a sto odchovaných selat na jednu matku není vyjímkou. Porážkové hmotnosti dosahujeme ve věku 4,5 měsíce!

Na vašem statku jsem viděl také koně a jezdce na parkurových překážkách.

Chov koní je nezbytnou estetickou součástí poděbradského statku. Třešničkou na dortu. Máme dvě konírny s kapacitou dvanáct koní. V areálu statku máme i venkovní jízdárnu a prostorné výběhy. Naši mladí jezdci se věnují nejvíce parkurovému skákání a pravidelně se účastní regionálních jezdeckých soutěží. Naši studenti si mohou vzít svého koně z rodinné farmy s sebou, ustájit ho u nás za symbolickou cenu a starat se o něj po celou dobu svého studia.

Co byste chtěl vzkázat zájemcům o studium zemědělství?

V Poděbradech se vám bude dobře studovat. Je zde vynikající pedagogický sbor, moderně vybavené učebny, laboratoře, strojový park, bezplatně můžete získat řidičské oprávnění na traktor.

Máme kvalitní podmínky pro získání praxe. Kdo bydlí dál od Poděbrad, může získat ubytování v pohodlném internátu. Naší přesvědčivou vizitkou jsou vyjmenované úspěchy v chovu hospodářských zvířat, který je podložen efektivní výrobou rostlinných krmiv. Vychováváme kvalitní rostlináře i zootechniky pořádáme studijní pobyty i v zahraničí. Velká část našich studentů pokračuje ve studiu na vysokých školách a ti nejlepší se k nám vracejí jako pedagogové.

Co můžete nabídnout širší veřejnosti?

Chtěl bych zdůraznit, že na naší škole neučíme jen zemědělství, naši absolventi nacházejí velmi široké uplatnění. To je vzkaz všem mladým lidem, kterým by se na naší škole mohlo líbit a potřebují získat kvalitní maturitu. Náš vzkaz míří i k rodičům malých dětí, které může obohatit bezprostřední kontakt s hospodářskými zvířaty. Mohou zde vidět nejen skot, prasata a koně, ale i ovce, kozy, králíky, slepice a holuby a osahat si rozdíl mezi slámou a senem. Některé školní třídy, nebo mateřské školy k nám chodí jako do malé zoologické zahrady.

Existuje něco co vám otravuje život?

Určitě. Je to především evropská zemědělská politika, která stále udržuje nerovnost v dotacích mezi tradičními západními zeměmi, jako např. Francie, Holandsko, Německo a těmi východními,včetně naší ČR.

Zbavuje nás to konkurenceschopnosti, je to projev národního sobectví. Je pro nás také smutné číst na stránkách periodik a v úředních zprávách zřizovatelských institucí, že: „hospodaření školních statků je neefektivní, zastaralé, zejména v oblasti živočišné výroby nevyhovující, v následné optimalizaci doporučujeme zrušit většinu těchto zařízení bez náhrady“. Při výrobě mléka nám škodí supermarkety, které tlačí na mlékárny a ty zase na výrobce mléka, aby extrémně snižovali ceny. V současné době prodáváme mléko za 5 Kč litr, to je pod výrobními náklady.

Označení VLAJKOVÁ LOĎ není nadnesené. Školní statek v Poděbradech prostřednictvím svých absolventů udává v zemědělském terénu výšku pomyslné odborné laťky, kterou pak i ostatní zemědělské organizace chtějí přeskočit. A pokud občas žák překoná učitele, je to pocta i učiteli.

Josef Bubeník