Letos organizátoři rádi přivítají také nové tváře. Lodě na ně budou čekat na místě startu, pokud si je předem objednají.

Zájemce odveze autobus 
z cílového soutoku Labe s Cidlinou v 8.30 hodin do Žehuně. V základním táboře na břehu řeky čekají lodě a občerstvení. Také dobře naladění vodáci, někteří ve veselých kostýmech a někteří dokonce i se speciálními plavidly.

Kolem jedenácté hodiny odemkne Milan „Želva" Růžička originálním kovovým klíčem řeku Cidlinu a první plavidla dosednou na hladinu. Cestou se mohou zastavit v několika stáncích pro posilnění na další plavbu. „Vody máme a budeme mít už dostatek, před každou akcí nám od loňska hrázný spustí stavidlo Žehuňáku 
a po zvednutí hladiny to nemá chybu. Kdo už jel první ročník, ví, že některé úseky jsou opravdu nebezpečné," informuje hlavní organizátor Milan Růžička.

Po splutí se odpoledne koná vodácký candrbál v restauraci na soutoku, ať už doplují suší nebo mokří. Zvolí 
a ceny si odnesou ti nej. 
K tanci a poslechu zahraje kmenová kapela Flexiband.