Rada kraje v pondělí schválila vyjádření v rámci EIA, tedy možných dopadů na životní prostředí, pro záměr revitalizace Žehuňského rybníka. Zveřejnila také chystaný průběh prací a časový harmonogram.

Práce budou zahájeny 1. 7. 2019 přípravou mezideponie a stavby laguny v katastrálním území Žehuň. „Zahájení prací v katastrálním území Choťovice se předpokládá 1. 5. 2020, kdy bude vytvořen přístup k rákosinám a provedena úprava stávajícího mostku. Práce budou ukončeny v době od 1. 7. 2023 až 30. 11. 2023, kdy bude odstraněna laguna, a pozemky budou navráceny do původního stavu,“ uvedl Jan Denemark Nováček z tiskového oddělení krajského úřadu.

Dle předpokládaného harmonogramu prací se počítá s úplným vypuštěním Žehuňského rybníka ve dvou letech 2019-2021. Výlovy by měly být uskutečněny v jednotlivých letech v termínu od 1.10. - 31.10. Ve výše uvedeném období bude muset být zajištěn minimální zůstatkový průtok pod hrází rybníka, na sádkách a dále v Žehuňském náhonu pro odběr na vodní elektrárnu.

Stavba je rozdělena na několik stavebních objektů - odbahnění rybníka, které bude prováděno kombinovaně, tedy „suchou cestou“ pomocí klasické techniky a „mokrou cestou“ pomocí sacích bagrů. Dále budou v rámci stavby vytvořeny dvě odvodňovací laguny, dojde k revitalizaci přítokové části nádrže, rákosiny severního okraje rybníka budou rozčleněny 11 tůněmi a opravou projdou také 7 metrů vysoká a 670 metrů dlouhá hráz, dále jez Zbraň dlouhý 40 metrů, odlehčovací propust Šulka a kompostárny v Hradčanech a Choťovicích.

O vyjádření k chystanému projektu jsme požádali také Ladislava Vacka, ředitele Rybářství Chlumec nad Cidlinou, pod nějž Žehuňský rybník spadá. Ten se však k celé záležitosti odmítl vyjádřit. „Akci připravujeme už tři roky a v tuto chvíli stále není jasné, kdy přesně k ní dojde. Chybí ještě další povolení. Proto k tomu v tuto chvíli jakékoliv další informace říkat nebudu,“ řekl Vacek.

Žehuňský rybník je svojí vodní plochou o rozloze 258 hektarů největším rybníkem ve středních Čechách a devátým největším v republice. Známý je také jako významná lokalita výskytu vzácných a chráněných druhů ptáků. „Cílem obnovy rybníka, jehož rozsáhlé odbahnění bude provedeno poprvé v jeho historii, je zlepšit podmínky pro existenci těchto cenných živočišných druhů a zároveň zajistit optimální stav technických zařízení, která jsou součástí vodní nádrže,“ upřesnil náměstek hejtmanky Miloš Petera s tím, že zátěž pro životní prostředí je omezena pouze po dobu provádění stavebních prací. Po nich se parametry prostředí navrátí k původnímu stavu.

Žehuňský rybník
- je největší rybník ve Středočeském kraji a devátý největší v České republice
- nachází se na pomezí okresů Kolín a Nymburk u vsi Žehuň mezi Poděbrady a Chlumcem nad Cidlinou
- vodní plocha má rozlohu 258 hektarů. Svou délkou 5,5 kilometru je jeden z nejdelších rybníků v České republice. Dosahuje hloubky až 6 metrů. Leží v nadmořské výšce 204 metrů
- Byl vybudován v letech 1492 až 1497 na řece Cidlině pravděpodobně z iniciativy krále Vladislava II.
- vybudováním rybníka došlo k částečnému zaplavení tehdy velmi frekventované stezky z Prahy do Kladska
- v 16. století se podílel na opravě jeho hráze Jakub Krčín z Jelčan, který později vybudoval řadu jihočeských rybníků.