Obec z vlastních prostředků uvolnila 1,2 miliony korun na opravu střechy i fasády. „Otevřena bude od nynějška pro veřejnost na objednání. Chystá se také vydání knihy o českých kostnicích, kde ta žehuňská zaujímá přední místo,“ řekl starosta Karel Horák. Uvnitř kostnice se nachází ostatky zhruba pěti stovek osob.

Část z nich byla podrobena vědeckému zkoumání, aby bylo upřesněno, ze které doby ostatky pocházejí a komu patří. Výzkum vedl profesor Václav Smrčka. „Vpředu v polici je deset lebek, u nichž jsme zkoumali druhy poranění. Jsou mezi nimi poranění halapartnou, lukem i kuší. Zjistili jsme, že se jedná o válečnou kostnici,“ uvedl profesor Smrčka. Stávající kostnice na svém místě stála od 18. století, ovšem ještě dříve fungovala starší kostnice, která byla založena někdy po postavení kostela, jenž stojí od 12. století. „Nejstarší lebku, kterou jsme podrobili zkoumání, datujeme přibližně do roku 1230. Další lebka poškozená cepem je datována do roku 1355, plus minus 30 let,“ konstatoval vědec a lékař.

Našly se však i ostatky z jiných dob, například z tereziánských válek v 18. století nebo z období bitvy u Lipan, která se odehrála v roce 1434. „Můžeme spekulovat, že dvě ze zkoumaných lebek patří mužům, kteří se zúčastnili zmíněné bitvy. A další výzkum ukázal, že ti muži pocházeli přímo odsud, ze Žehuně,“ doplnil Václav Smrčka.

Dřívější zakládání kostnic včetně té žehuňské souvisí podle odborníka s potřebou uvolnit místo kolem kostelů od ostatků, kterými bylo zaplněno. Tak, aby na místě mohly být pohřbívány další osoby. „Historický záznam v žehuňském případě hovoří o tom, že kosti ze staré kostnice do té nové, která byla založena v 18. století, přenášely dokonce děti. To je dnes samozřejmě z hygienických důvodů nepředstavitelné,“ uvedl výzkumník.

Obec se snaží dokončit také opravu sousedícího kostela. Pro příští rok počítá s dotací 700 tisíc korun od ministerstva kultury. „Zatím byla opravena střecha, muselo dojít téměř kompletně na výměnu krovů. Kostel byl v havarijním stavu minimálně 30 let. Církev o něj příliš nejevila zájem, i proto jsme se domluvili a v roce 2018 obec převzala kostel do své správy,“ řekl starosta Žehuně. V příštím roce chystají výměnu trámů.