Většina návštěvníků, kteří zažili některou z kulturních událostí v kapli sv. Jana Nepomuckého, se do tohoto mystického prostoru znovu vrací. Pokud má město Nymburk několik objektů s mimořádně silným geniem loci, pak kaple k nim jistojistě patří. Jenže. Její stav neodpovídá jejímu významu 
a žádá si rekonstrukci. Její dosavadní průběh se může jevit jako váhavý. Proč tomu tak je a jak to bude dál? Nymburský deník získal vyjádření nymburské radnice.

Nutno říci, že již byly úspěšně dokončeny první etapy rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého, a teď přichází na řadu další. Od roku 2012 bylo dosud na stavební práce vynaloženo přes 7,3 milionu korun (oprava střechy, následná oprava stěn a kleneb, zahrnující i časově náročnější restaurátorské práce, průraz klenbou pro budoucí točité schodiště z kruchty do krovu). Letos je v rozpočtu města přiděleno na obnovu kaple 4,2 milionu korun. Cílem této etapy bude odvlhčení spodní části stavby, zajištění statických poruch zdiva, terénní úpravy včetně odvodnění stavby do dešťové kanalizace.

V tuto chvíli se připravuje aktualizace projektové dokumentace, která bude podkladem pro výběr zhotovitele prací, z toho důvodu proběhla ve středu 31. srpna schůzka s projektantem v místě stavby. Vlastní realizace by měla proběhnout na přelomu letošního a příštího roku.

„Město pracuje na tom, aby se kaple sv. Jana Nepomuckého stala důstojným kulturním objektem a hlavně součástí běžného městského života. V budoucnosti bychom objekt chtěli zres
staurovat a tato etapa je dalším krokem k naplnění tohoto záměru," vyjádřil se starosta Tomáš Mach.

Celkové práce na obnovu kaple byly vyčísleny na zhruba 23,5 milionu korun, což je částka, kterou město Nymburk není schopno uhradit jednorázově, proto byla realizace obnovy rozčleněna na jednotlivé etapy.

Člověkem, který zasvětil kapli část svého života, je Marcela Pachmanová, organizátorka výstav a průvodkyně kaplí. Jak ona hodnotí situaci? „ Je rok 2016 a já ukončuji další letní sezonu výstav v kapli sv. Jana Nepomuckého poslední, 22. výstavou. Na dotazy návštěvníků: ,,Proč se nepokračuje v opravách?" musím odpovídat stále stejně, že nejsou peníze. Myslím si však, že do dnešních dnů nebyla hlavně vůle proměnit tuto jedinečnou památku, zdevastovanou v letech komunismu, ale bohužel i kapitalismu, v důstojný stánek umění. Na toto téma jsem toho již mnoho napsala i řekla, a tak jen doufám, že současný starosta Tomáš Mach, kterému děkuji za zájem o kapli, dovede její obnovu do zdárného konce. Určitě by tomu také napomohla důkladnější kontrola celého průběhu rekonstrukce," domnívá se Marcela Pachmanová.

Věřme i my, že nebude trvat několik dalších let, než se kaple zaskví v celé své kráse. Právem si to zaslouží a s ní celý Nymburk.