Dvacítka studentů různých ročníků strávila v Nymburce týden. Chodili po městě, vyptávali se veřejnosti, dívali se 
a pracovali. Po týdnu ukázali své nápady veřejnosti. „Zboural bych mohylu, respektive tu stavbu nad ní, neboť ta se do historického jádra města naprosto nehodí," prezentoval myšlenku jeden ze studentů. Přítomná veřejnost odvážného studenta odměnila potleskem a provoláváním souhlasu. Místo stávající budovy by mohlo vzniknout muzeum, které by zasáhlo i vedlejší volnou parcelu a samotná mohyla by se stala ústřední expozicí muzea. „Tato myšlenka je velmi zajímavá a mně osobně se líbí, jiná věc ale je finanční náročnost takového projektu. Další problém je a to nejen 
v tomto případě, že některé vize studentů se týkají soukromého majetku a tam město nemá žádný vliv," uvedl nymburský místostarosta Pavel Fojtík.

Podle Fojtíka je ze všech návrhů nejprůchodnější výstavba nové knihovny, která by byla umístěna na volné vyvýšené zelené ploše na Kostelním náměstí naproti soudu. „Současná budova knihovny je kapacitně na hraně. Víc se toho tam už nevejde a nová budova by 
v tomto místě byla zajímavým řešením," souhlasil Fojtík. Naopak odmítavě se místostarosta staví k vytěsnění dopravy z náměstí Přemyslovců. „V historickém centru bydlí 800 lidí. Ti se tam musí nějak dostávat. Jsou tam obchody, úřady 
a hlavně napojení na jediný silniční most," argumentoval Pavel Fojtík. V realizaci nevšedního pojetí centrálního náměstí studenty byla zahrnuta výstavba nového mostu mezi Drahelicemi a Zálabím, čímž by se vyřešil letitý problém s dopravou v centru města. Údajně 
s mostem stále počítá i Ředitelství silnic a dálnic, ovšem až někdy v roce 2040.

Studenti se také doslova vrhli na proluky. „Některé volné plochy jsou samotnými obyvateli vnímány jako nezastavitelné, i když z hlediska denního fungování města jsou vlastně nevyužívané a z hlediska urbanismu jde o „nedostavěnou část sídelní struktury". Jedná se například o volné obvodové plochy Na Rejdišti (u hradeb a valů), prostor mezi Eliškou a Labem nebo část zbytečně velkého prostoru před hlavním nádražím," hodnotil zájem studentů zastavět volné plochy architekt Jan Ritter, který projekt tvorby studentů v nymburském plenéru spoluorganizoval. Podle něj jsou to všechno záležitosti, které zdánlivě nejsou při rozvoji města na pořadu dne, ale tím, že se o nich nemluví, se 
o nich vlastně ani obecně neví. „A bohužel se o těchto možnostech neví ani při tvorbě územního plánu, který takovýmto řešením může dát zelenou, ale bohužel i červenou," dodal Jan Ritter.

Dalším místem, kterému se studenti věnovali, bylo pravé nábřeží v místě, kde dnes sídlí říční policie. Návrh na přesun oddělení mimo tuto lokalitu se veřejnosti také velmi zamlouval, méně už nabízené využití jako zázemí pro veslaře. „Viděl bych to spíše na klidovou zónu 
s napřímením cyklostezky podél břehu. Tím by se vyřešil 
i problém pravého úhlu na stezce za mostem přes valy," nabídl řešení Pavel Fojtík.

Nymburský kavárník Alfons Llupi nechápal umístění vodní fontány na náměstí Přemyslovců. „Jsme v chladnějším pásmu, kde je zima a mrzne. To bude v zimě bazének vyhřívaný, nebo se na něm bude bruslit?" ptal se Llupi.

Svérázným řešením bylo také odklonění cyklostezky přes „špičku" a zbudování mostu naproti Staré Rybárně. Prostor „špičky" a přístavu byl studenty vůbec pojat velmi originálně. Jeden z návrhů byl umístit na ploše za přístavem lázně, respektive venkovní plovárnu.

Podle Jana Rittera se tímto projektem stalo něco, o čem sní už dlouho a co jsme v Nymburce ještě nezažili. „Lidé mají možnost přijít a veřejně diskutovat nad konkrétními názory na řešení daných míst. Že je 
o takovou diskuzi zájem, se jasně ukázalo," zhodnotil Ritter.

Na únor 2015 je v plánu pokračování projektu výstavou.