Vše vzniklo kvůli pozměňovacímu návrhu poslankyně Evy Fialové k zákonu o výrobcích s ukončenou životností. Ten určuje pravidla pro zpětný odběr vysloužilých elektrovýrobků.

„Návrh poslankyně z hnutí ANO by převedl kontrolní činnost zpracovatelů elektroodpadu ze státu na soukromé organizace. Konkrétně by zavedl povinnost certifikace zpracovatelů elektroodpadu privátní, a v současných podmínkách prakticky monopolní, organizací Weeelabex,“ vysvětluje Petr Miller, předseda Svazu výkupců druhotných surovin.

Na poslance se ze středních Čech obrátila i chráněná dílna Reles z Milovic. „Doufáme, že poslanci rozhodnou správně a tento návrh nakonec neprojde. Věřím, že nám svým správným rozhodnutím poslanci pomohou zachovat desítky pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné zaměstnance, kteří v menších firmách na recyklaci elektroodpadu pracují,“ říká Monika Metelková z Relesu.

Proti je i Úřad na ochranu hospodářské soutěže

Proti návrhu poslankyně Fialové se tvrdě postavil i Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten nekritizuje jen to, že by kontrolní činnost státu měla přejít na soukromou organizaci. Weeelabex je totiž navíc propojen s jedním z kolektivních systémů pro sběr elektroodpadu, který zase vlastní továrnu na jeho zpracování.

Auditoři by tak posuzovali to, jestli jejich konkurenti smějí zůstat na trhu. ÚOHS považuje takový stav za střet zájmů. Zpracovatelé elektroodpadu v kraji se tak logicky bojí o svoji budoucnost. „Certifikace Weeelabexem by pro nás byla velmi drahá, přinesla by s sebou další administrativní zatížení, navíc by nás měli vlastně hodnotit a posuzovat naši konkurenti. Ve spolupráci s našimi profesními svazy jsme proto apelovali na naše krajské poslance, aby přijetí toho návrhu zabránili. Jde přece o pracovní místa právě v jejich regionu,“ vysvětluje Renata Nováková z firmy ProfiOdpady s.r.o. O návrhu, který ohrožuje i existenci řady chráněných dílen zpracovávajících elektroodpad, budou poslanci hlasovat po letních parlamentních prázdninách.