Na dopoledne je totiž naplánován zásadní zátěžový test, při němž na novou stavbu najede těžká technika. „Bude se zkoušet pět zátěžových stavů. První auta začnou na nadjezd najíždět v 8 hodin," řekla Valentina Lisková z odboru investic a majetku města. Stavba směřuje do finále, dělníci provádí závěrečné úpravy 
a také vícepráce, které vznikly hlavně požadavky SŽDC. Nadjezd by měl být otevřen ještě tento měsíc, do prosince bude fungovat ve zkušebním provozu.