„Tak a teď už jsem naprosto klidný. Teď už přes to může projet cokoliv."

Tak si ulevil jeden ze zodpovědných stavebníků u dostavovaného železničního nadjezdu v Poděbradech. Stalo se tak krátce poté, co šest plně naložených nákladních aut zaparkovalo ve dvou trojčlenných řadách těsně u sebe v nejvyšším bodě mostu nad železniční tratí. Speciální lana zavěšená z mostu, jejichž pohyb určoval chování novostavby pod tlakem téměř 180 tun, se hnula jen v řádu milimetrů. Stavba by tak měla být, alespoň co se nosnosti týče, naprosto v pořádku.

Specializovaná firma, která provádí podobná měření, určila na nadjezdu několik bodů, na něž zátěžové náklaďáky postavili a měřili pohyb celého tělesa stavby. Ta nejdůležitější část měření v už zmíněném nejvyšším bodě přímo nad tratí byla v plánu hned na úvod. „Na místo nad tratí ve výšce 7,5 metrů najede najednou šest naložených náklaďáků. Na dalších bodech pak ke zkoušení už vystačí čtyři nákladní auta. Měření potrvají celý den," řekl stavbyvedoucí Zdeněk Hlasivec.

Naložená auta začala na nadjezd před zraky několika desítek zvídavých Poděbraďáků najíždět před devátou ranní. První tři klasicky popředu, zbývající tři nahoru nacouvala. Vše kvůli tomu, aby hlavní zátěž byla soustředěna co nejblíže k sobě. Pod nejvyšším místem u trati dole čekali specialisté, kteří měřili reakci jednak samotného nadjezdu a jednak podpěr, na kterých je dílo posazeno.

Jak už bylo řečeno, podle prvních výsledků je stavba 
v tomto ohledu v pořádku. Přitom konstrukce podobného nadjezdu není úplně běžnou stavbou. „Nadjezd je výjimečný právě svojí konstrukcí podpěr, která připomíná relativně novou pěší lávku u elektrárny směrem k Jezeru," řekl Hlasivec. Stavba lávky byla před několika lety po dokončení oceněna odbornou porotou v rámci soutěže Stavba roku. Zda bude mít i nový poděbradský nadjezd podobné ambice, to je otázka do budoucna.

Zatím ještě totiž není pevně stanoveno datum jeho otevření, ačkoliv od začátku se počítá právě se zářijovým termínem. „V tuto chvíli směřujeme k tomu, abychom stihli datum 30. září," doplnil stavbyvedoucí.

NADJEZD V ZÁSADNÍCH ČÍSLECH

Projekt se začal řešit od roku 2003. Ve hře byla tři místa v Poděbradech, na nichž se uvažovalo o nadjezdu nebo podjezdu. Současná varianta vykrystalizovala v roce 2006

Na základní kámen poklepali zástupci radnice a stavařů v březnu 2014. Stavět se začalo v červnu

Nadjezd je dlouhý 213 metrů, tvoří jej 10 polí, nejdelší o délce 26 metrů je instalován nad kolejemi

Šířka nadjezdu je v průměru 12 metrů, v nejširších místech, kterými jsou zatáčky, má až 14 metrů

Firma vysoutěžila postavení nadjezdu za zhruba 115 milionů korun. Přitom původní projekt počítal s částkou 198 milionů bez DPH