„Projekt pořádala společnost Friedrich-Ebert-Stiftung e. V. - zastoupení v České republice ve spolupráci s Gymnáziem Nymburk a zastupitelstvem města Nymburk,“ uvedla koordinátorka projektu Tamara Reisig.

Příprava jednání spočívala v tom, že se studenti dozvěděli základní informace o fungování komunální politiky, shromáždili témata a rozdělili se do politických stran, kterým dali vlastní jména jako Strana angažované mládeže, Nezávislá pětka, Mladá odvaha a Strana mladistvých.

Během jednání, moderované místostarostou Zdeňkem Vocáskem, studenti podávali interpelace na témata jako provoz zimního stadionu, omezení místní kapacity školek či zateplení budovy gymnázia.

„Studenti dále podávali návrhy na usnesení, o kterých diskutovali mezi sebou a s místostarostou. Návrhy na usnesení byly připravené během dopoledne ve spolupráci s městskými zastupiteli a týkaly se témat jako Vybudování terminálu budovy hlavního nádraží a celková rekonstrukce prostor před nádražím nebo Rekonstrukce městského kina,“ dodala koordinátorka Reisig.