Po palácovém převratu z konce října se napátečním zasedání zastupitelstvavolilo místo prvního místostarosty a také zbylí členové rady. Od minulé schůze jich rada čítala pouze pět z devíti.

Nic zvláštního se ale ve světle posledních událostí nestalo. První místostarostkou se podleočekávání stala Jiřina Soukupová (Rovnost šancí–RŠ).
Právě na popud Soukupové a její stranické kolegyně Květy Husové došlo k nečekané výměně ve vedení města poslední říjnový den. Na zastupitelstvu totiž prošel návrh Rovnosti šancí na odvolání starosty, obou místostarostů i členů rady. Většinu zástupců tu mělo do té doby Poděbradské fórum.

Pátečníschůzi čekal další bod, a to dovolba členů rady města. Dalšími členy městské rady se po opakovaném hlasování stali nakonec Květa Husová (Rovnost šancí) a Tomáš Kalenda (Poděbradské fórum–PF).

Na post prvního místostarosty byl navržen bývalý starosta Lubomír Zíta a Jiřina Soukupová. „Pan Zíta neprošel, získal 12 hlasů. První místostarostkou se s potřebnými 14 hlasy stala Jiřina Soukupová,“ zkonstatoval výsledky hlasování starosta Jozef Ďurčanský.

Členové rady se volili těžce ve dvou kolech. V tom prvním prošla z deseti navržených pouze Květa Husová.
Ve druhém kole zvolili zastupitelé Tomáše Kalendu (PF), Jiřina Soukupová se stala jako první místostarostka členkou městské rady automaticky. Celkem je nyní tedy osm členů rady města.

Na členy rady byli dvakrát navrženi a neschváleni například Lubomír Zíta (PF), Václav Kryšpín (ČSSD) nebo Helena Štrobl Syrovcová (ODS).
Lubomír Zíta, Ondřej Malovec a Josef Kutil, navrhovaní do rady za Poděbradské fórum, vyslovili ještě před schvalováním svou podmínku. „Přijímám kandidaturu, ale v radě budu pracovat jen tehdy, pokud v ní budou čtyři zástupci Poděbradského fóra,“ vyslovil zastupitel Malovec.
Nikdo z nich však hlasováním neprošel.

Veřejnost si tuto událost nenechala ujít, ale plno v hledišti tentokrát nebylo.
„Dopadlo to podle očekávání,“ myslí si i tajemník radnice Vladimír Šeberle. Toto vyjádření vystihuje plně atmosféru zasedání a nezávisle na sobě ho vyřklo ještě několik diváků.

Na webových stránkách Nymburského deníku běžel on–line přenos rovnou ze zasedání. Těšil se velkému zájmu internetových uživatelů.