Téma se projednávalo během posledních desítek let několikrát. Nikdy se však odejmutí občanství dvěma zločincům minulého století prosadit nepodařilo. Až nyní. Návrhem, se kterým přišel místostarosta Miroslav Holas, se po souhlasu radních zabývali i zastupitelé.

Místostarosta v důvodové zprávě mimo jiné zmínil paradox související s obětí komunistického režimu Miladou Horákovou. „Po Dr. Miladě Horákové je pojmenována „pouze“ významná ulice města, kde je dnes Husův sbor, v němž Milada Horáková přednášela. A její vrah je naopak v análech města stále zapsán jako čestný občan?! Nedovedu si představit situaci, kdy by vedení města pozvalo Miladu Kánskou, dceru Milady Horákové, na radnici a na čestném místě ve vestibulu radnice by se dočetla, že ji vítáme před tabulí, na které je na čestném místě napsáno jméno vraha její maminky,“ uvedl Holas.

Rezolutně také odmítl argument objevující se v některých diskusích, že by výmazem z listiny čestných občanů města docházelo k přepisování či zkreslování dějin. „To rozhodně není přepisování dějin, jak se někteří jedinci snaží celou věc omlouvat a relativizovat. Ta hrůznost minulé doby je zosobňovaná zmiňovanými kreaturami lidství a nesmí zmizet z učebnic. Musí být stále připomínána, ale rozhodně ne na poděbradské pamětní desce Čestní měšťané a občané Poděbrad,“ konstatoval místostarosta.

Stalin byl čestným občanem Poděbrad od roku 1945, Gottwald od roku 1948. Podle dostupných materiálů ani jeden z nich nikdy město nenavštívil.

Hlasování šestnácti přítomných zastupitelů pak bylo jednoznačné. Čtrnáct zvedlo ruku pro, jeden se zdržel a jeden byl proti.