Před několika týdny přišla všem zastupitelům nabídka na možnost odkupu či pronájmu nemocnice firmou Agel, která v Nymburce už delší dobu provozuje železniční polikliniku.

To odstartovalo další jednání o budoucím fungování nemocnice. Dnes by měli zástupci firmy předstoupit před zastupitele na uzavřeném jednání, kde by firma zřejmě měla specifikovat svoji nabídku a zastupitelé si utvořit obrázek, co bude pro další fungování zdravotnického zařízení nejvýhodnější. Veřejně pak o tom budou jednat na zastupitelstvu za týden 6. prosince, kde by mělo proběhnout i hlasování o třech možných variantách: zachování stávajícího stavu a tedy provozování nemocnice plně v režii města, nebo o možném pronájmu odborné firmě, nebo o možném odprodeji soukromému investorovi.

Nymburský deník před několika dny oslovil mailem všechny zastupitele s výjimkou Věry Beranové (KSČM), která svoji mailovou adresu nezveřejnila. Položil jim před klíčovým jednáním dvě otázky. Jak se konkrétně vy k těmto třem možnostem postavíte a pro kterou z nich budete hlasovat? Proč je podle vás právě vámi vybraná varianta ta nejlepší?

Redakce už z dřívějška zná názory starosty a obou místostarostů, kteří se již veřejně vyjádřili. Starosta Pavel Fojtík (Změna pro Nymburk) a místostarostka Adriena Gabrielová (ANO 2011) deklarovali i před zaměstnanci nemocnice, že budou podporovat stávající stav, tedy vlastnictví a provozování nemocnice městem. Místostarosta Jan Ritter (Nymburští demokraté) chce vyčkat na dnešní diskusi a výsledky jednání.

Podobně reagovalo i dalších devět zastupitelů, kteří odpověděli na zaslané dotazy. Někteří však svá stanoviska nastínili. Marek Velechovský (TOP 09) upozorňuje na fakt, že pokud by byla vůle nemocnici pronajmout či prodat, pak určitě Agel nebude jediným subjektem, se kterým by mělo vedení nemocnice jednat. „Pak je to jen signál pro ostatní firmy a bude třeba v rámci transparentnosti dát příležitost i dalším hráčům na trhu se "zdravím". (…) Osobně bych preferoval dát ještě Nemocnici Nymburk čas na vlastní uzdravení, ono to chvíli potrvá. Minulá vedení nemocnice jí dalo dost ran pod pás, které se nevyřeší ze dne na den,“ napsal Marek Velechovský.

Bývalý místostarosta Zdeněk Vocásek (ODS) se už delší dobu vyslovuje pro změnu a poukazuje na obrovskou částku, kterou město už za dobu svého provozování do nemocnice investovalo. Podle něj to brzdí možnost investovat do dalších oblastí, což podle jeho slov město akutně potřebuje. K aktuálním jednáním uvedl mimo jiné toto: „Z mého pohledu je vyloučen prodej nemocnice, kde město by tak ztratilo kontrolu nad majetkem a dalším provozem nemocnice. (…) Pokud pronájem, je třeba znát podrobněji nabídku, což zatím neznáme. Ne každá předložená nabídka musí být pro město výhodná. Přikláním se tak k jednání o nabídce, kde konečné rozhodnutí je na zastupitelstvu,“ uvedl Zdeněk Vocásek.

Většina zastupitelů se v odpovědích odvolává právě na výsledky dnešního jednání. Takto se vyjádřil například Petr Šmíd (KSČM). „Bohužel na vaše otázky nemohu odpovědět, protože jsem ještě nedostal relevantní informace k záměru společnosti Agel. V říjnu jsme jen obdrželi nabídku, od té doby nic. Očekávám, že zástupci firmy nám ve středu zodpoví otázky, které mi pomohou se rozhodnout jak dál s nymburskou nemocnicí.“

Odpovědi zastupitelů mailem Nymburskému deníku

Marek Velechovský (TOP 09):

Nejsem si jist, zda je vhodné prezentovat veřejně názor dříve, než dostaneme jako zastupitelé všechny potřebné informace a budeme moci reagovat na nabídky, sliby či naopak na negativní reakce. Ono toho totiž vlastně není známo mnoho. Dosud nezazněly žádné jasné a podrobné podmínky ani návrhy. Různá veřejná prohlášení před řádným ZM tu již byla.

Osobně ale pracuji s několika fakty: Zkušenosti s nájemci nymburské nemocnice jsou v podstatě pouze negativní, nebojím se říct, že to (medicínsky) připomínalo syndrom "Blanka". Ani minulá vedení nemocnice (ať již to byli ředitelé či jednatelé) nestála za mnoho a naopak stála za průšvyhy a finanční ztrátou. Současné vedení nemocnice je v podstatě první, které s Městem spolupracuje a snaží se najít společnou cestu, která díky složité historii není vůbec přímá a jednoduchá a o to víc si paní jednatelky cením.
Pokud by někdo chtěl koupit nemocnici, pak by musel sáhnout hluboko do kapsy (cena byla vyčíslena v Nymburském zpravodaji) a proto počítám, že zájemci budou chtít vždy řešit jen pronájem.

Dalším jasným hlediskem je i to, že tady se nemá cenu bavit o společnosti Agel. Ta byla momentálně pouze první, která současné vedení (ale i další zastupitele) oslovila. To ale přeci pouze znamená, že pokud bude vůle nemocnici pronajímat (či prodat), pak je to jen signál pro ostatní firmy a bude třeba v rámci transparentnosti dát příležitost i dalším hráčům na trhu se "zdravím". Pak by se vše muselo stejně řešit formou výběrového řízení, bitvou právníků, výhodností smluv a dohod. Navíc, ať bude situace jakákoliv, a nemocnici bude provozovat společnost A nebo B, Město bude stále muset investovat do svého majetku, tedy do budov (a domluvit se Město s vlastní nemocnicí asi bude umět lépe, než s cizí firmou, která bude chtít rychlý a kladný finanční zisk).

Proto bych osobně preferoval dát ještě Nemocnici Nymburk čas na vlastní uzdravení, ono to chvíli potrvá, minulá vedení nemocnice jí dalo dost ran pod pás, které se nevyřeší ze dne na den. Každopádně budu chtít, aby byla zachována minimálně základní péče pro obyvatele Nymburka i okolí a zůstala v plné míře pracovní místa pro desítky a stovky zaměstnanců.

Zdeněk Vocásek (ODS)
1) Jak se konkrétně vy k těmto třem možnostem postavíte a pro kterou z nich budete hlasovat?

Z mého pohledu je vyloučen prodej nemocnice, kde město by tak ztratilo kontrolu nad majetkem a dalším provozem nemocnice. Město Nymburk nemocnici kupovalo, aby mělo kontrolu nad zachováním zdravotní péče v regionu, což se podařilo. Město Nymburk je stále 100% vlastníkem a není důvod na tom nic měnit.

Pokud pronájem je třeba znát podrobněji nabídku, což zatím neznáme. Ne každá předložená nabídka musí být pro město výhodná, ať v rozsahu a garance poskytované péče, délky nájmu, výší nájmu, investic do vybavení a také mezd včetně kontrolních mechanizmů města v dozorčí radě. Zajímá mě také jaký by byl další vývoj v dopravě, kterou nemocnice dosud neprovozuje a také lékárně, kterou rovněž neprovozuje nemocnice včetně lůžek následné intenzivní péče.

Přikláním se tak k jednání o nabídce, kde konečné rozhodnutí po zodpovězení výše uvedeného je na zastupitelstvu. Pan starosta však již personál nemocnice informoval, že dojde k zachování stávajícího stavu provozu nemocnice městem Nymburk a to bez toho, aniž by bylo zastupitelstvu známo co je městu resp. pacientům a personálu nabízeno.

2) Proč je podle vás právě vámi vybraná varianta ta nejlepší?

Na tuto otázku je možné opovědět až poté co bude projednána a upřesněna nabídka, kde poté je možné odpovědět jaká varianta je ta v danou chvíli nejlepší.

Nechal jsem si zaslat výsledek hospodaření nemocnice k 30. 6. 2017, abych věděl jak hospodaří jednotlivá střediska, žádal jsem také o zaslání likvidity faktur, zda jsou včasně hrazeny faktury za služby, což jsem dosud neobdržel. Čísla zohledující výsledek hospodaření jednotlivých středisek nejsou moc příznivá, což je odpovědnost především současné ředitelky Ing. Havelkové a ekonoma Mgr. Klímy, kteří odpovídají za výkonnost nemocnice a nasmlouvání péče. Na dalších pět let mají být uzavřeny nové smlouvy s pojišťovnami, kde dosud jsou uzavřeny jen rámcové smlouvy a nerad bych se dočkal toho, že nebude na mzdy personálu, což může vést k jeho odchodu. To však nic nemění na tom pokud nebude předložená pro město výhodná nabídka město Nymburk bude muset dotovat nejen investice jako tomu je dosud, ale již i provoz, což z pozice vlastníka a provozovatele by bylo nevyhnutelné. Otázkou je, jak dlouho bude město schopno tento stav udržet, za což je plně odpovědná ředitelka nemocnice Ing. Havelková a starosta PhDr. Fojtík včetně užšího vedení města tedy městské rady.

Aleš Omáčka (TOP 09)
Dobrý den, ještě nevím,pro kterou variantu se rozhodnu. Záleží na mnoha okolnostech, které vyplynou z konkrétní nabídky a následující diskuze. Zajišťování nemocniční péče není obligátní povinností měst, na druhé straně vzdát se této povinnosti je především politickým rozhodnutím. Bylo by proto vhodné nějakým způsobem vyslyšet hlas veřejnosti, vzít v úvahu hlas odborníků, zdravotních pojišťoven, zdravotního výboru a dozorčí rady nemocnice. Jistě nejde o jednoduché rozhodnutí a nemyslím, že by někdo byl v této chvíli schopen samostatně kvalifikovaně rozhodnout.

Petr Šmíd (KSČM)
Bohužel na vaše otázky nemohu odpovědět, protože jsem ještě nedostal relevantní informace k záměru společnosti Agel. V říjnu jsme jen obdrželi nabídku, od té doby nic. Očekávám, že zástupci firmy nám ve středu zodpoví otázky, které mi pomohou se rozhodnout jak dál s nymburskou Nemocnicí. Důležité faktory budou zajištění stávající péče, koncepce Nemocnice, kterou stále nemáme a také investice do budov a vybavení, které město za několik let již vložilo.

Zdeněk Dyňka (Změna pro Nymburk)
Před pracovním jednáním zastupitelstva se nebudu k této problematice nijak veřejně.

Stanislav Bohuslav (ČSSD)
K tomuto závažnému problému se nelze vyjádřit nějakými podsouvajícími otázky. Dle mého názoru o tomto problému je informována pouze rada, nikdo ostatní o tom nic neví ( kromě dopisu od společnosti AGEL ze dne 2.10.2017 ), a to je ten důvod proč se k tomu schází pracovní zastupitelstvo, kde budou podány základní informace přímo od zástupců společnosti AGEL.

Miloslav Kothera (ANO 2011)
Ve středu 29.11. máme pracovní zastupitelstvo. Zatím neznám úplně všechny podrobnosti.

Nějaký názor mám, ale chci vědět podrobnosti. Po pracovní zastupitelstvu se teprve vyjádřím.

Jan Ritter (Nymburští demokraté)
Připojuji se k panu doktoru Dyňkovi. Možnost pronájmu či prodeje zazněla, ale bez dalšího podrobnějšího projednání považuji tyto otázky za předčasné.

Věra Janiššová (ČSSD)
V současné době se nemohu k celému problému vyjádřit. Rozhodnutí nebude jednoduché. Musíme mít na mysli spokojenost všech zúčastněných stran – zejména občanů a Města jako takového. Teprve po podrobné analýze může být rozhodnuto.

Tomáš Danzer (Změna pro Nymburk)
Nabídku jsem vyslechl, ale pouze na jejím základě se nemohu odpovědně rozhodnout.