Na bývalém popravišti pardubického Zámečku byly se všemi oficiálními poctami položeny kytice a věnce. Význam a odkaz skupiny připomněla ve svých slovech místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, ministr kultury Antonín Staněk a další významní představitelé státu.

Společenská část setkání se konala v Sezemicích, kde trávil část svého mládí velitel paraskupiny Silver A Alfréd Bartoš, a kde žily rodiny jeho rodičů. Pietního aktu se zúčastnila i delegace obce Senice v čele se starostou Václavem Novákem.

Zmíněná operační skupina seskočila v noci 29. prosince 1941 právě v blízkosti Senic a parašutisté odtud pokračovali na Pardubicko. Významně se podíleli na přípravě atentátu na Reinharda Heydricha.

V dalším vzpomínkovém programu vystoupil dechový kvintet Ústřední hudby Armády ČR. Herec Josef Somr přečetl ukázky z nové publikace historika Eduarda Stehlíka s názvem Jan Kubiš - Nezastaví mne ani to nejhorší… O vzniku knihy pak hovořil sám autor.

„Také v naší obci opět připravíme v sobotu 22. června vzpomínkovou akci nazvanou Pocta statečným. Stateční parašutisté tehdy plnili v okupované vlasti svoje úkoly a nakonec za to zaplatili svými životy. Patří jim naše vděčnost a stálá úcta,“ uvedl senický starosta Václav Novák.