Nymburská radnice se domluvila se zástupci Správy železnic a Integrované dopravy Středočeského kraje (ISDK), že novým železničním uzlem se má stát zastávka v Kamenném Zboží. Zmíněná část Nymburka má být s touto zastávkou mnohem lépe dopravně propojená než nyní, a to i autobusy, které k ní budou zajíždět. Projekt počítá i s tím, že podél trati, u níž bude přidána další kolej, povede nová cyklostezka a část nové silnice. "Stávající přejezd mezi Nymburkem a Kamenným Zbožím by měl být zrušen a nahrazen nadjezdem," řekl Deníku místostarosta Nymburka Zdeněk Vocásek.

O výsledku jednání informovali zástupci všech tří stran. Shodu na takovém řešení potvrdil místostarosta Nymburka Vocásek. Podle jeho slov vznikl na základě plánovaného rozvoje města výrazný požadavek na dopravní obslužnost území tvořeného čtvrtěmi Na Hroudách, Drahelice, Jankovice a nově vznikající lokality za Poliklinikou. "Ve zmíněných lokalitách počítáme s vybudováním nových silnic také pro autobusovou dopravu, která naváže na přebudovanou železniční zastávku Kamenné Zboží. U ní by měl nově vzniknout podchod a parkoviště," představil záměr místostarosta. To vše v rámci modernizace trati Nymburk – Lysá nad Labem, která má začít v letech 2026/2027.

Jsou chvíle, kdy se prostě nedaří | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Jsou chvíle, kdy se reportáž prostě ne a nedaří…

Tento krok podle Vocáska zároveň nabízí lepší dostupnost dopravy Jankovickým, kteří před časem předložili petici za vybudování nové železniční zastávky přímo u sídliště. "Přitom však nebyla řešena oboustranná dopravní obslužnost požadované železniční zastávky a přístup autobusové dopravy a osobní dopravy, což je dnes základní požadavek," doplnil Vocásek.

Nová zastávka by brzdila vlaky

Také zástupci Správy železnic odmítli návrh na vytvoření nové zastávky přímo u nymburského sídliště Jankovice. Studie rekonstrukce trati Nymburk – Lysá nad Labem počítá se zrychlením vlaků. Zřízení nové zastávky by tak šlo proti jednomu z hlavních cílů traťové rekonstrukce.

"Ve smyslu zlepšení dopravní obslužnosti lokality se kloníme k využití stávající blízké zastávky v obci Kamenné Zboží, která vzhledem k předpokládanému rozvoji Nymburka nabízí perspektivní, levnější a rychlé řešení, za předpokladu dopravního propojení s nově vznikajícími částmi města," vyjádřil stanovisko Správy železnic Jan Beneš. Ten se aktuálně zabývá projektovou přípravou zastávky Kamenné Zboží v rámci modernizace úseku Nymburk - Lysá nad Labem.

K variantě rozšíření zastávky Kamenné Zboří se kloní i Pavel Winter, náměstek pro dopravu ISDK. "Možnost vybudování přestupního bodu v Kamenném Zboží se jeví jako vhodná alternativa pro zlepšení dopravní obslužnosti nejen obyvatel lokality Nymburk - Jankovice. Tuto možnost bychom tedy se zástupci dotčených samospráv chtěli blíže prověřit," uvedl Winter.

Předložený plán akceptuje i starosta Kamenného Zboží Jiří Lochman. "Tak, jak je to nyní předloženo, by to znamenalo i řadu výhod pro místní. Například lepší autobusové spojení s Nymburkem," řekl Deníku starosta.