Záložka je na úvodní stránce a nese název Projekty města. Radnice chce podle místostarostky Stanislavy Tiché tímto způsobem seznamovat veřejnost se stavem a rozpracovaností největších investic z rozpočtu města Nymburka. „Nápad se zrodil z potřeby co nejlépe informovat lidi o tom, co se v Nymburce děje,“ uvedla místostarostka, která společně s IT oddělením projekt připravila. Každý projekt ponese svůj popis a garanta akce, tedy vizitku pracovníka úřadu, který za správou akce stojí a provádí aktualizaci informací.

Chybět nemá poznámka o termínu ukončení, předpokládané ceně, či zhotoviteli. „Dále zájemci u projektů naleznou jakýsi barometr rozpracovanosti. Tedy velmi přehlednou grafickou informaci, v jakém stadiu se akce nachází – Zahájeno, Záměr/studie, Projektová dokumentace, Výběr zhotovitele, Realizace, Kolaudace, Ukončeno,“ vysvětlil mluvčí radnice Petr Černohous.

Přiloženy mají být oficiální dokumenty související s projektem. K nahlédnutí bude fotodokumentace z průběhu stavby.