Rozpočet města bude i pro příští rok schodkový. Nejobjemnějšími investičními akcemi budou rekonstrukce objektů v areálu nemocnice, pokračování v revitalizaci sídliště, opravy rozvodů a topení ve školce U pejska a kočičky, pokračování ve výměně oken na ZŠ Letců R.A.F., výměně oken v ZŠ Tyršova a na Gymnáziu B. Hrabala Nymburk.

To jsou asi nejdůležitější informace vyplývající ze schválení rozpočtu Nymburka na příští rok. „Všech dvacet přítomných zastupitelů schválilo rozpočet města Nymburk pro rok 2016 na prosincovém zasedání," uvedla mluvčí radnice Olga Vendlová.

Rozpočet je koncipován jako schodkový. Město bude hospodařit s celkovou výší příjmů 340,7 milionů korun a celkovou výší výdajů 365,2 milionů korun. „Schodek bude vyrovnáván zapojením mimorozpočtových prostředků, což jsou finanční prostředky z minulých let a finanční prostředky z účtů hospodářské činnosti," vysvětlila Vendlová.

Vedení města se rozhodlo navýšit náklady na vzdělávání. „Po vzájemné dohodě 
i s opozičními zastupiteli jsme do rozpočtu zakomponovali náklady na vzdělávání o dvě stě tisíc korun, dále navýšení platů zaměstnanců úřadu a pro budoucí vznik turistického bodu ve věži kostela svatého Jiljí jsme vyčlenili částku sto tisíc korun," řekl starosta Tomáš Mach.

Naopak město nepořídí radar na Všechlapský vrch za 1,6 milionu korun, ale vyhoví místním alespoň zpomalovacím semaforem. „Na něj vyhrazujeme částku 600 tisíc korun," doplnil Mach.

Finanční prostředky jsou vyčleněny také na tradiční velké kulturní akce v Nymburce, na dotace pro žadatele o příspěvky na činnost a provoz a žadatele o granty z oblasti kulturních, sportovních a ostatních organizací. Dále na provoz příspěvkových organizací ve zřizovatelské působnosti města a samozřejmě na výkonu státní správy a souvisejících činností, na něž je zároveň poskytována dotace ze státního rozpočtu. „Město musí počítat také se splátkami úvěrů, financemi na případné odkupy nemovitostí a rozpočtovou rezervou jako povinnou spoluúčastí města 
v případě získání dotací," řekl starosta.