Neblahé předpovědi se naplnily. Pětiměsíční uzavírka silnice na Prahu kvůli přestavbě silničního mostu se bohužel ještě o nějaký čas prodlouží. Zřejmě až do konce roku.

Kromě právě probíhající rekonstrukce silničního mostu čeká lázeňské město ještě jedna velká rekonstrukce. A to inundačního, tedy záplavového mostu, který na ten silniční navazuje ve čtvrti Polabec. Ta má trvat do konce roku.

To se samozřejmě nelíbí řidičům, pro které je objížďka přes nymburský obchvat komplikací. „Je to opravdu nešetrné vůči lidem. Už teď je to dlouhá doba. Jezdím tudy docela často. Někdy není jiná varianta, ale podle mě se měly firmy dohodnout a udělat to najednou,“ myslí si profesionální řidič Milan Chlup.

Investorem celé přestavby je kraj. „Krajská rada právě vybrala dodavatele stavby, kterým je firma Mados MT,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Kupka s tím, že stojí před podepsáním smlouvy.

Podle Kupky je dodací lhůta přestavby 7 měsíců. To je ještě o dva měsíce více, než rekonstrukce silničního mostu. „Při výběru firem jsme brali v potaz i dodací lhůtu. Některé firmy nabízely i dvojnásobnou dobu. Chtěli jsme sladit termíny přestaveb obou mostů, ale neměli jsme prostředky. V žádném případě nechceme stavbu zdržovat,“ řekl Kupka.

Pokud má přestavba silničního mostu být dokončena do konce května, rekonstrukce inundačního mostu by v té době už mohla běžet. Když půjde všechno hladce, přestavba záplavového mostu by začala nejdříve v dubnu. „Počítá se s úplnou uzavírkou silnice. Všechno se dělá pro to, aby se stavby obou mostů termínově prolnuly,“ uvedl starosta Jozef Ďurčanský.

Město usiluje podle Ďurčanského o otevření části silničního mostu pro pěší a cyklisty ještě před termínem. „Je třeba celou věc rozdělit na část pro pěší a cyklisty a část pro motoristy,“ sdělil starosta.
Dřívější otevření ovšem už před časem vyvrátilo Ředitelství vodních cest (ŘVC). „Dříve to nepůjde, pole pro pěší a cyklisty se bude dělat až uplně na konec,“ potvrdila mluvčí ŘVC Pavlína Straková.

Po podepsání smlouvy s dodavatelem přestavby záplavového mostu se podle Kupky rychle rozběhnou i navazující události. „Budeme jednat o inženýrských sítích, časovém harmonogramu, uzavírce i objízdných trasách,“ upřesnil Kupka.

Přestavba záplavového mostu vyjde na 53, 4 milionů korun. „To je ještě méně oproti projektové dokumentaci,“ dodal mluvčí kraje Martin Kupka.