Nymburk – Na Krajském úřadu Středočeského kraje se ve středu 15. dubna 2015 sešla první pracovní komise pro řešení dlouhodobého problému se zápachem na nymburském Zálabí. Dubnové místní šetření v provozovně společnosti AZOS CZ na nymburském Zálabí, které svolala radnice, konečně ukázalo jasný směr 
k řešení. Harmonogram nových měření má být vyhotoven do května.

Komisi za účasti hejtmana Středočeského kraje, ministerstva životního prostředí, zástupců Městského úřadu Nymburk, Státního zdravotního ústavu (SZÚ), České inspekce životního prostředí 
a spolku dotčených občanů Permanent byly sděleny výssledky místního šetření, které svolal odbor ŽP MěÚ Nymburk přímo v provozu AZOSu.

Komise přijala návrh dalšího postupu, který vzešel z tohoto místního šetření – instalace 3 až 4 stacionárních vzorkovacích stanovišť ve vnitřním prostředí haly k monitorování fugitivních emisí.

Monitoring, chemický rozbor vzorků a vyhodnocení bude provádět SZÚ. Harmonogram tohoto měření bude znám do konce dubna. Měření bude financováno Krajským úřadem Středočeského kraje. S navrhovaným řešením tohoto postupu vyslovil souhlas i přítomný soudní znalec Vladimír Bureš, který byl na jednání přizván spolkem Permanent.

MŽP zároveň firmě AZOS zaslalo metodický dopis 
k omezení fugitivních emisí 
z provozu, podle kterého nyní firma postupuje (zakrytování van, řízené svedení emisí 
z haly a instalace čistící jednotky). Komise se opět sejde, až bude mít k dispozici výsledky uvedeného měření.

Po realizaci navržených opatření firmou AZOS by měly být následně komínové emise ověřeny nezávislým akreditovaným emisním měřením.
„Místní šetření, které proběhlo 9. dubna v AZOSu, nás posunulo o velký kus dál. Doposud nikdo nebyl schopen definovat, která látka může způsobovat zdravotní problémy lidem v okolí AZOSu. Nyní máme pracovní hypotézu, kterou budeme pomocí monitorování fugitivních emisí a v prostředí výrobní haly ověřovat," za Státní zdravotní ústav upřesnil Bohumil Kotlík.

Spolek Permanent prý stále ještě neobdržel tiskovou zprávu z kraje. „Proto se můžeme vyjádřit jen na základě tiskové zprávy města Nymburk. Jsme pro každé šetření, které vede ke zlepšení současné neúnosné situace, jsme rádi, že město začalo konat ve prospěch občanů. Ale trváme na došetření celého problému, 
a pokud se i díky šetření odboru životního prostředí MěÚ Nymburk prokáže pochybení a nesrovnalosti ze strany AZOS CZ a všech dotčených orgánů, budeme požadovat ukončení provozu, který poškozuje město a hlavně jeho obyvatele," vyjádřili se v prohlášení členové Permanentu.

„Nechceme lidem slibovat nesplnitelné. Je pravděpodobné, že 
i po realizaci náležitých opatření 
v ovzduší zůstane pachová stopa. Naším prvořadým cílem je, aby byla odstraněna látka, která způsobuje zdravotní obtíže, a pracovat dál na odstranění nežádoucího a obtěžujícího zápachu."
Tomáš Mach, starosta