Po čtyřletém vyjednávání obce s Českým rozhlasem, který je vlastníkem přerovského zámku, se zdá, že je vše marné. Rada Českého rozhlasu rozhodla o prodeji a za zámek, který kdysi rozhlas získal údajně za jednu korunu od státu, chce nyní 19,8 milionu korun.

O zámek projevil zájem Středočeský kraj. Za symbolickou cenu nebo dokonce bezúplatně, ovšem s tím, že by do zámku investoval nezbytné peníze na dokončení jeho oprav. Kraj počítal s tím, že by v budově sídlila například další pobočka Polabského muzea. „Usnesení rady je prodat zámek. Krajský úřad ho chtěl koupit pod cenou nebo dokonce bezúplatně. To je pro nás nepřípustné,“ uvedla předsedkyně Rady Českého rozhlasu Dana Jaklová.
Podle náměstka hejtmana Miloše Petery ale jednání stále probíhají. „Než rada rozhodla, jednali jsme společně s obcí s vedením rozlasu. Nevzdáváme to a stále vyvíjíme další aktivity k získání zámku,“ sdělil Petera.

Problém může nastat v případě prodeje včetně pozemků. V roce 2008 jednala obec přímo s vedením Českého rozhlasu o odkupu, případně o pronájmu pozemků, které k zámku přiléhají a mají velký význam pro chod obce. Ani to se tehdy nepodařilo.

„Pokud rozhlas prodá zámek někomu, kdo bude chtít využívat pozemky pro sebe, znamenalo by to ztrátu parkoviště u skanzenu, pozemky zasahují i pod silnici a ke zdi muzea Moto–Velo. Neumím si pak představit, jak by to bylo,“ uvedla přerovská místostarostka Irena Gregárková, která bojuje za kulturní využití této památky.