Děti i jejich rodiče se tak mohou, mezi programem Dětství Karla IV. a plnění jednotlivých úkolů, zapojit do pravé středověké hostiny. „A to to doslova a do písmene. Každý, kdo se hostiny zúčastní, nebude jen sledovat, jak se dříve co jedlo, ale sám ochutná z bohatého královského stolu. Podávány budou typické středověké pochoutky, jako kaše, víno, medovina, koláče, chléb, perníky, zvěřina nebo zelňáky. Hosté hostiny budou seznámeni se stolovacími 
i společenskými zvyky na královském dvoře," zve Kateřina Goroškov, mediální zástupkyně zámku.

Zámek chce svým programem nechat návštěvníky vstoupit do doby Jana Lucemburského a malého Karla IV. se vším všudy. Vedle společenské atmosféry té doby, hudby, zdokonalování se v dovednostech mladých rytířů, tance, turnajů představí také kuchyni a zvyky při středověkých hostinách.

„Středověk nebyl úplně chudý a temný, a na dvoře královském určitě ne. Po dlouhé cestě, lovu nebo vojenském tažení se urození šlechtici rádi bavili a hodovali. Jakými dobrotami hostili v roce 1323 krále Jana Lucemburského, můžete vidět i ochutnat v sobotu 11. června," uvádí Kateřina Šrámková, jednatelka zámku Loučeň a slibuje, že sobotní odpoledne bude návratem do dvorských rituálů. „Pan Hynek Berka z Dubé, majitel zdejšího panství a nejvyšší purkrabí pražského hradu, chystá pro krále hostinu se vším, co k ní patří. Přece jen, král je ve zdejší zemi zatím trochu cizincem a čeští pánové ho chtějí pohostit podle zdejších tradic. Na králově dvoře k čestným funkcím patřil vrchní stolník a vrchní číšník. Nebude chybět nejvyšší maršálek a další členové dvora. Králi se budou předkládat jen vybrané dobroty," dodává jednatelka zámku Kateřina Šrámková.