Patnáctiletá revitalizace tohoto ojedinělého areálu proběhla v celé šíři a v nejvyšší možné kvalitě. Od úmorné likvidace armádních staveb, vestaveb a venkovních betonových a asfaltových povrchů, přes naprostou změnu v charakteru vnějších plášťů objektů a jejich interiérů. V současné době se areálu dostalo širšího společenského využití, v řízeném režimu jsou umožněny také prohlídky s historickým výkladem.

Bon Repos byl nominován na Cenu NPÚ v kategorii Obnova památky, restaurování za Středočeský kraj. V roce 2004 koupil celý areál zámku Charles Butler, který zahájil celkovou obnovu areálu. Vlastní práce započaly sanací armádních zásahů, jako první byl stavebně zrekonstruován Nový zámek (2007), v roce 2008 byla dovršena obnova Čínského pavilonu dokončením restaurování maleb, v následujícím roce pak navázalo restaurování maleb Nového zámku.

„Na okraji zájmu nezůstala ani sochařská výzdoba – restaurována byla socha svaté Máří Magdaleny a polopostava Kojící Madony nad vstupem do Starého zámku, jehož obnova byla zahájena v roce 2011. Práce se soustředily na obnovu krovů a komínových těles s působivými hlavami, byla položena nová skládaná krytina,“ uvedla Dita Roubíčková z Národního památkového ústavu.

Proběhla rehabilitace zákopových stropů, obnova oken a dveří se souvisejícími kamenickými a truhlářskými pracemi. Došlo k položení nových podlah a proběhly ostatní finální práce v interiéru.

Razantní změny neminuly ani exteriér

I exteriér vyžadoval razantní změny – vybudování sítě mlatových cest, vytyčení formálního parteru, vnitřní zahrady, modifikace zeleně plynule přecházející do okolních lesů. Co však areálu dodává nezaměnitelný charakter, jsou nesmírně kvalitní soubory nástěnných maleb, z nichž vynikají původní barokní exteriérové nástěnné malby na průčelích Chýše dobrého odpočinku, které výrazně obohatily šporkovský fenomén, a řadí tak Bon Repos po bok špitálu v Kuksu. Vrcholně barokní etapě také důstojně sekunduje rokoková stavební fáze s dominantou Nového zámku.

„Za toto nesmírné úsilí je třeba v první řadě poděkovat současnému majiteli objektu a celému jeho týmu - díky jeho přístupu je areál nadregionálním klenotem,“ doplnila Dita Roubíčková.

Pro obnovu areálu Bon Repos mohou až do 15. srpna lidé online hlasovat v rámci zvláštního ocenění Památky děkují, které je součástí každoročního klání o Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro. Zatímco nominace na Cenu NPÚ Patrimonium pro futuro hodnotí odborníci a vybírají vítěze v jednotlivých kategoriích, v rámci ocenění Památky děkují má možnost zvolit si svého favorita veřejnost bez ohledu na to, v které kategorii soutěží.

Kompletní seznam nominací ze všech krajů a další informace o ceně NPÚ naleznou zájemci ZDE, stejně jako online hlasování.