Starosta Josef Kristl má zájem na tom, aby zastávka prokoukla a hlavně, aby také sloužila lidem. V současné době není možné se v ní schovat ani před zimou či deštěm, čekárna je totiž uzamčená. Také nelze zjistit odjezd ani příjezd vlaků, jelikož na zastávce chybí informační tabule.

Celkově zanedbaná a zpustlá zastávka spadá pod České dráhy, konkrétně Správu železniční dopravní cesty. Ta ji podle starosty uzamkla a dále se o ni nestará. „Snažil jsem se České dráhy už asi pětkrát kontaktovat emailem, pokaždé slibovali, že zastávku opraví, ale nikdy to neudělali. Tento stav trvá už asi deset let,“ uvedl starosta.

Stejně tomu je i v letošním roce. „Tuto zastávku máme v plánu kompletně opravit v letošním roce. Vyvěšení jízdních řádů opětovně zajistíme,“ napsal v e-mailu ohledně zastávky Marek Illiaš ze Správy železniční dopravní cesty odpověděl. Termín ale upřesnit nedokázal.

A tak je to už léta. Proběhlo už i několik osobních schůzek na místě, dokonce i s generálním ředitelem, ale nestalo se nic. Vykradená zastávka dále chátrá a o její okolí nikdo nepečuje. Podle Kristla je to jednoznačně nejhorší zastávka na trase Nymburk - Poříčany. Zajímavé je, že v okolních stanicích jsou zastávky upravené a informační tabule fungují.

Dříve, když zastávku spravovala pověřená osoba, vypadala jinak a lépe. Na místě rostly i květiny a zastávka zkrátka plnila svůj účel. Starosta by byl ochoten zajišťovat provoz stanice částečně i z vlastních zdrojů. „Můj známý, který odjíždí ranním vlakem, by byl ochotný čekárnu každé ráno odemknout a já sám bych ji zase večer zamkl. Také bychom jako obec byli ochotni investovat do opravy, musely by se na ní však také podílet České dráhy, která zastávku vlastní“, dodal. Zda se však ČD někdy do opravy pustí, zůstává stále nejasné.