„Zkoušel jsem si to projít, je to lehkou chůzí deset minut, takže nic hrozného,“ zjistil si ředitel školy Tomáš Danzer. Je však otázkou, zda všichni žáci tuto možnost využijí.

Zásadní změny, které budou provázet letošní školní rok, má na svědomí kompletní rekonstrukce objektu Hlahol. Byla však nezbytná. Kuchyň, jídelna i učebny byly už delší dobu na hranici únosných hygienických podmínek. „Nešlapala vzduchotechnika, toalety byly poddimenzované, bylo jen otázkou času, kdy to Hygiena ze dne na den zavře,“ vítá realizaci projektu ředitel Danzer navzdory nejednoduchým organizačním úpravám, které ovlivní letošní školní rok.

Vedení školy začalo s jeho přípravami s výrazným předstihem. Především bylo třeba zajistit tři náhradní učebny, a tady pomohlo město. Se stravováním vyšel vstříc zmíněný COP, restaurace v Panoramě a nymburské učiliště Stravon, které bude do Panoramy školní obědy dodávat.Tři čtvrté ročníky, tedy téměř osmdesát dětí a jejich učitelky, najdou letos azyl v Obecním domě. Město dalo škole k dispozici celé třetí patro, kde přes léto proběhly menší stavební úpravy včetně nové příčky nebo nového osvětlení a výsledkem jsou plnohodnotně vybavené třídy se zpětnými projektory, počítači, a dokonce vybavením pro jazykovou učebnu, takže žáci nebudou muset nikam přecházet.

Vedení školy se postaralo i o bezpečnost čtvrťáků. S městskou policií dohodlo dohled na přechodu ve Smetanově ulici, také učitelky budou první měsíc vodit děti na oběd do vzdálenější jídelny učiliště.

Není to ostatně poprvé, kdy se žáci ZŠ Komenského učí v Obecním domě. Škola zažila obdobnou situaci už před patnácti lety, kdy se přistavovala nová budova školy. „Dokonce jedna paní učitelka výuku v Obecním domě tehdy zažila a teď se vrací do „své“ třídy,“ říká pobaveně Tomáš Danzer.

Rekonstrukce Hlaholu se dotkne nejen ZŠ Komenského, ale i obou dalších základek. ZŠ Tyršově bude místo vyblokované kuchyně v Komenského dodávat obědy tým ZŠ RAF posílený o pracovnice z Komenského.

„Školy si přece musí si vyhovět. Nebude to jednoduché, paní kuchařky zaslouží velké poděkování. Ale přece nenecháme děti o hladu,“ říká ředitel ZŠ RAF Jiří Cabrnoch. Podle ředitelky ZŠ Tyršova Soni Obické se jejich žáci můžou jen těšit na změnu, žádné problémy by se změnou dodavatele obědů neměly nastat.

Připomeňme, že rekonstrukce Hlaholu probíhá z gruntu, podle ředitele Danzera zbyly v podstatě jen obvodové zdi a pár příček. „Ale stojí to za to,“ je přesvědčený Tomáš Danzer. A určitě nejen on.