V poslední době docházelo ve škole také k úniku vody a nedařilo se zjistit, na kterém místě k tomu dochází. To se však již podařilo a poslední topnou sezónu se zastaralým systémem tak prý ještě škola zvládne.

V rámci výměny pak dojde na všechny radiátory a topné registry. Budou nahrazeny za topné plochy s větší předávací plochou, čímž bude možné snížit teplotu topné vody a zvýšit celkovou účinnost topení. Vyměněny budou také vnitřní rozvody vytápění a tři plynové kotle za dva kondenzační plynové kotle.

Nejzazší termín pro dokončení všech prací je stanoven na konec října. Práce zároveň nesmí omezit výuku. V učebnách, kuchyni a jídelně tedy budou probíhat pouze o letních prázdninách.