Velký zájem občanů Nymburka o nádoby na biologický odpad přesvědčil vedení města, že se ubírá správnou cestou, poskytuje-li je domácnostem. Rozšíření počtu biokontejnerů schválila Rada města na základě poznatků z pilotního projektu, kdy město poskytlo v březnu biokontejnery prvním 50 domácnostem.

Proto letos rozdá ještě 150 nádob o objemu 120 litrů dalším zájemcům podle pořadí, 
v němž se přihlásili nebo přihlásí v anketě na webu města. Anketa potrvá do konce září. Další důležitá informace uvádí, že za svoz tohoto bioodpadu nebudou muset občané platit.

„K datu 18. června 2015 jsme evidovali 171 přihlášek. Vzhledem k několika opakovaným nebo chybným přihlášením tuto poptávku pokryjeme 150 kontejnery, které již máme k dispozici. Přidělujeme podle pořadí, v němž se občané přihlásili v anketě na webu města. Dotčené občany jsme obeslali informačním dopisem a svého kontejneru na bioodpad se dočkají ve dnech 27. a 28. července, kdy je rozvezou pracovníci Technických služeb města Nymburk 
k jednotlivým číslům popisným. Předem žádáme občany o přípravu místa pro kontejner," sděluje starosta Tomáš Mach.

Město Nymburk bude umísťovat nově pořízené kontejnery na bioodpad o objemu 120 litrů opatřené evidenční známkou platnou pro rok 2015 v počtu 1 kus k jednomu č.p. Kontejnery budou dodávány
k jednotlivým č.p. domů dle pořadí v jakém se přihlásily do ankety s tím, že k bytovým domům (nad 4 bytové jednotky) budou umístěny kontejnery 
o objemu 240 litrů na stanovištích kontejnerů pro separovaný odpad.