Příjemným rozhovorem s proškolenou tazatelkou pro společnost CS&C Janou Čapkovou mohou oslovení lidé pomoci ke zlepšení životních podmínek seniorů.

Studie 50+ v Evropě probíhá už od roku 2004 a zapojilo se do ní už 15 zemí se 45 tisíci dotazovanými Evropany nad padesát let. „Obec Záhornice a přilehlá Poušť byly vybrány náhodným výběrem. Já nyní vyčlením cílovou skupinu jejich obyvatel a budu je postupně oslovovat, zda budou ochotní podělit se o své životní zkušenosti pro dotazník. Pro všechny zúčastněné mám i malý dárek,“ těší se do Záhornice tazatelka Jana Čapková.

Studie probíhá v rámci společensko – vědního projektu SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). Ten se snaží poznat život padesátníků v různých částech Evropy a do budoucna zlepšit kvalitu jejich života. „Získaná data předáme politikům, kteří tak budou moci lépe rozhodovat o důležitých otázkách, týkajících se starších občanů,“ uvádí organizátoři projektu v České republice.

Proč je právě této věkové skupině věnována taková pozornost? Protože dlouhodobé stárnutí populace začalo významně ovlivňovat život společnosti. „Projekt SHARE se stal pilířem evropského výzkumu v oblasti stárnutí populace,“ uvedl James Heckman, nositel Nobelovy ceny.

Co prozatím výzkumy zjistily? Evropané jsou různí, ale v mnoha oblastech se velmi podobají. Děti z chudých rodin často zůstávají chudí celý život. Pozitivní vliv na to ale má správná sociální politika.

V severní Evropě opouští děti rodné hnízdo už kolem 20 let, v jižní a východní až po 25. roku věku. Opět je znát vliv vládní politiky, která podporuje třeba sociální bydlení. I přes výrazné snížení kvality života starších lidí špatným chrupem, lékaře pravidelně nenavštěvujeme.

Cíle projektu „50+ v Evropě“:

• Za jakých okolností lidé stárnou v České republice a za jakých v Evropě?

• Jak se mění jejich ekonomické a sociální podmínky?

• Jak se lidé zaopatřují na stáří?

• Jaký dopad má zdravotní stav lidí na jejich životní podmínky, duševní pohodu a kvalitu života, a jak je tomu jinde v Evropě?

• Jak ranné životní podmínky ovlivňují pozdější život?

• Jak se státní opatření a sociální politika vztahují k osobnímu rozhodování v průběhu života?