„Přijde zbourat jedna z chodeb a na volném prostranství vznikne moderní pavilon s dílnami pro učně. Stavbu zahajujeme, ta by měla být dokončena 30. června příštího roku,“ uvedl ředitel školy Jiří Hubálek.

Podle ředitele se budou jen tři měsíce montovat moderní technologie do dílen, které vyjdou zhruba na 10 milionů korun. „Náklady na kompletní stavbu jsou 47 milionů korun, z toho téměř 40 procent jsme získali z dotace od Středočeského kraje, zbytek pochází z evropských peněz,“ vyčíslil náklady ředitel Hubálek.

Škola potřebuje takové dílny jako sůl. Na 50 učňů musí totiž stále docházet do pronajatých dílenských prostor v závodě ŽOS za nadjezdem. „Stavbou pavilonu by se učňové přesunuli do domácího prostředí,“ řekl zástupce školy Jiří Ševčík.

Nově vzniknou podle ředitele Hubálka místo oken ve starých dílnách ze dvora ještě vrata na vjezd zemědělských strojů.

Podle informací školy by se příští rok mělo začít také se zateplováním budov.

Učňové ve čtvrtek stále ještě uklízeli a nepotřebné studijní věci vynášeli na dvůr školy. Tady se hromadily plechové skříňky, staré židle, nebo například vyučovací plachty. Jak z těchto předmětů na vyhození, tak z dílen, kde parkuje například stará Yamaha s dvojitými řidítky, která se využívala v autoškole, prostě dýchá kus historie této školy i našeho bývalého státu.

Moderní pavilon s dílnami by měl zaklapnout za historií dveře.