První etapa revitalizace prostoru zahrnuje doplnění parkovacích ploch, úpravu komunikací a chodníků, nové přístřešky pro kontejnery i veřejné osvětlení. Rodiny s dětmi se mohou těšit na nové dětské hřiště. Park V Kolonii se má proměnit do konce května.

Místní lidé si stěžují, že okolí parku slouží spíše jako zázemí nedalekého činžovního domu, než místo pro parkování. A právě tímto směrem mají úpravy směřovat. „Projekt zahrnuje vybudování parkovacích míst primárně pro rezidenty,“ potvrdila mluvčí radnice Olga Vendlová a doplnila, že zásahy do okolní zeleně budou minimální.

V rámci veřejného osvětlení vyroste sedmnáct nových stožárů se svítidly. Ve dvou nových přístřešcích bude po šesti kontejnerech. Vzniknou rovněž zálivy u silnic pro podélné parkování.

Předpokládaná cena projektu se bude pohybovat kolem 5,5 milionu korun.