Součástí oprav by měly být i samotné sjezdy k hlavní silnici. „V této části silnice v celkové délce 1 800 metrů vykazuje povrch opotřebení mikrotextury a makrotextury krytové vrstvy, které je potřeba obnovit,“ uvedl Martin Buček z ŘSD. Tedy silnice dostane nový asfaltový povrch.

Součástí rekonstrukce bude i pročištění příkopů, vytvoření šikmých čel propustků, vyrovnání a případná výměna svodidel a oprava mostních závěrů. Jako poslední bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

Otec ukrajinské rodiny děkuje i Základní škole Václava Havla a jejímu řediteli Vlastimilu Špinkovi, kam děti dočasně chodily. Škola pomáhala Ukrajincům i formou sbírky od začátku války.
Nikdy nezapomeneme na vaši laskavost, loučí se ukrajinská rodina s Poděbrady

Opravu provede za provozu a částečného omezení společnost Eurovia CS. V aktuálním pracovním úseku bude provoz řízen kyvadlově, přes den pověřenými pracovníky zhotovitele a v nočních hodinách semafory.