„Zatím ještě stavební ruch nezačal, ale už by měl. Je to opravdu potřeba. Hlavně kvůli dětem a rodičům, co chodí do Domu dětí, tady do Symfonie. Oni i přes zákaz parkují 
u krajnice a při vystupování je to nebezpečné," říká prodavačka v pekařském stánku u východu z poděbradského nádražního podchodu na straně u Žižkova.

Podobné pocity mají i samotní rodiče a vůbec větší část Žižkováků, kteří po chybějícím chodníku v ulici Za Nádražím volají už řadu let. Vedení poděbradské radnice slíbilo vybudování chodníku po dostavbě nadjezdu u Koutecké, což taky nyní plní. „V těchto dnech si vítězná firma přebírá staveniště. Počítám, že samotné stavební práce začnou během příštího týdne. Nevznikne pouze samotný chodník, dojde i k úpravám veřejného osvětlení," řekl Nymburskému deníku místostarosta Ivan Uhlíř.

Podle facebookových stránek Města Poděbrady dojde kromě rekonstrukce veřejného osvětlení také 
k zásadním úpravám zeleně. Ty budou nezbytné i kvůli ploše, na které bude chodník vybudován. „Předmětem projektu není pouze vybudování nového chodníku, ale také rekonstrukce veřejného osvětlení, ochrana kabelů SŽDC a vegetační úpravy spočívající ve vykácení 4 náletových stromů, ochraně 6 stromů a výsadbě 17 nových podél chodníku," informují neoficiální stránky města.

I proto se cena projektu vyšplhá na 3,34 milionu korun. Hotovo má být do 30. listopadu. Podle místostarosty však okamžitě na tento projekt naváže vybudování dalšího chodníku 
v navazující ulici Moučná, konkrétně v úseku mezi ulicemi Za Nádražím a Přibyslavská po pravé straně. „Veřejnou zakázku vyhrála stejná firma, proto okamžitě naváže na stavbu chodníku v ulici Za Nádražím také 
v ulici Moučná. Budou to 
v podstatě dvě díla spojená v jedno," upřesnil místostarosta.